Odluka o raspuštanju ogranka SDAH u Petrinji

Predsjedništvo SDA Hrvatske na 1. sjednici, održanoj dana 16.12.2018. u Zagrebu, Mandalićina 17. na prijedlog predsjednika SDAH donijelo je slijedeću:

ODLUKU

  1. Raspušta se Ogranak SDAH u Petrinji, zbog neaktivnosti i djelovanja u suprotnosti s Programom, Statutom i drugim odlukama organa Stranke, čime je nanesena šteta Stranci.
  2. Razrješuje se predsjednik Ogranka SDAH Petrinja Hamzalija Hafizović kao i članovi Predsjedništva Ogranak SDAH u Petrinja u cijelosti, ostali organi i članovi iz Ogranka u svim organima Stranke.
  3. U Povjerenstvo navedenog ogranka imenuje se Ishak Hodžić, predsjednik i članovi Sejad Sedić i Sanel Omić.
  4. Dosadašnji predsjednik SDAH- ogranka Petrinja dužan je odmah povjerenstvu predati žig i arhivu ogranka.
  5. Povjerenstvo je dužno pripremiti i organizirati Skupštinu ogranka u roku od šest mjeseci od dana donošenja ove odluke.
  6. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Mirsad Srebreniković
predsjednik