Odluka o isključenju iz Stranke Hamzalije Hafizović

Predsjedništvo SDAH donijelo je dana 16. prosinca 2018. godine sljedeću:

Odluku

o isključenju iz Stranke Hamzalije Hafizović

  1. Isključuje se iz članstva SDAH Hamzalija Hafizović zbog kršenja Statuta, neaktivnosti i djelovanja u suprotnosti od politike i Programa i drugim odlukama organa Stranke, te rušenja ugleda Stranke.
  2. Nepoštivanja odluka Stranke i organa SDAH, vezano na Odluku Predsjedništva SDAH o sazivanju sjednice Glavnog odbora stranke za 2.09.2018., kao i ignoriranje Odluke Predsjedništva Stranke o provođenju redovnih izbora u ogranku Petrinja, te odbijanje učešća u pripremi i radu 10. Izborne Skupštine SDAH, kao i kontinuiranoj opstrukciji u radu Stranke.
  3. Opstruiranja u rada Predsjednika i Predsjedništva Stranke te istupanje mimo dogovora sa istima.
  4. Zadužuje se Predsjednik SDAH da odluku o isključenju iz Stranke Hamzalije Hafizovića dostavi i ogranku SDAH Sisak.
  5. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik SDAH
Mirsad Srebreniković