ODRŽANA SKUPŠTINA STRANKE DEMOKRATSKE AKCIJE HRVATSKE

Deseta jubilarna Izborna skupštini SDA Hrvatske, održana je 30. 9. 2018.  u prostorijama Islamskog centra u Zagrebu. Prije početka rada Skupštine, učenjem Fatihe odana je počast prvom predsjedniku BiH, i osnivaču SDA BiH, r. Aliji Izetbegoviću i svim šehidima koji su život dali da u demokratskom ozračju može funkcionirati kako BiH tako i RH. (više…)

10. Redovna Skupština SDAH

Predsjednik SDA Hrvatske, Mirsad Srebreniković saziva redovnu  izbornu Skupštinu SDAH. (više…)

Održane Skupštine ogranaka SDAH Rijeke, Velike Gorice, Zagreba i Pule

HASIB MUMINOVIĆ NOVI PREDSJEDNIK SDA HRVATSKE OGRANKA RIJEKA

Dana 09.09.2018. s početkom u 14:30 sati održana je skupština SDAH ogranka Rijeka u prostorijama  UBBDRH OGR U RIJECI, Vodovodna 13Sjednicom je predsjedavao povjerenik Hasib Muminović. Nakon kratkog uvoda Povjerenika, članovi Skupštine osudili su novonastale situacije u Stranci te postupke njihovog bivšeg predsjednika Senada Durakovića. Nakon izbora radnog predsjedništva  izabrani su ostali organi Skupštine: zapisničar, dva ovjerovitelja zapisnika, verifikaciona, kandidaciona i izborna komisija.  Jednoglasnom odlukom skupštine za predsjednika SDAH ogranka Rijeka izabran je Hasib Muminović, kao i predsjedništvo Stranke ogranka Rijeka.  Skupština je zatim odabrala delegate za Skupštinu SDA Hrvatske. Na kraju Skupštine prisutnima se obratio predsjednik SDA Hrvatske Mirsad Srebreniković, upoznao je prisutne sa situacijom unutar Stranke, prilikom čega su skupštinari iskazali žaljenje i nezadovoljstvo pojedinih članova Stranke.

LUKMAN MUFTIĆ NOVI PREDSJEDNIK SDA HRVATSKE OGRANKA ZAGREB

Dana 12.09.2018 u prostorijama SDA Hrvatske, Mandaličina 17  s početkom u 20:00 sati održana je izborna Skupština SDAH ogranka Zagreb. Sjednicu je otvorio zamjenik predsjednika ogranka Zagreb Lukman Muftić, te se  ukratko obratio skupu. Nadalje, predložio je članove radnog predsjedništva nakon čega je isto na čelu s predsjednikom Mirsadom Srebrenikovićem preuzelo vođenje Skupštine.  Predložena su, te jednoglasno usvojena ostala tijela izborne skupštine. Za predsjednika gradske organizacije jednoglasnom odlukom izabran je Lukman Muftić,  kao i šest članova predsjedništva. Radno predsjedništvo potom je predložilo imena delegata za redovnu izbornu Skupštinu Stranke, koja su jednoglasno prihvaćena od strane Skupštine. Na kraju sjednice, Predsjednik radnog predsjedništva je prepustio riječ novoizabranom predsjedniku Ogranka. Lukman Muftić se zahvalio na ukazanom povjerenju, te obećao da će uz ostale članove organizacije savjesno i odgovorno voditi zagrebački ogranak SDA Hrvatske.  Na kraju sjednice je izrazio nezadovoljstvo trenutnom situacijom unutar Stranke i pokušajima njene destrukcije od strane pojedinih članova.

OMER ALIBAŠIĆ NOVI PREDSJEDNIK SDA HRVATSKE OGRANKA VELIKA GORICA

Rujna 2018. godine, s početkom u 19 sati u Velikoj Gorici, Trg kralja Tomislava 34, održana je skupština SDA Hrvatske ogranka Velike Gorice koju je sazvao Omer Alibašić, povjerenik za ogranak Veliku Goricu. Povjerenik Omer Alibašić otvorio je Skupštinu te pozdravio prisutne a zatim je predložio članove radnog predsjedništva. Predsjednik radnog predsjedništva Mirsad Srebreniković  članovima Skupštine predložio je dnevni red. Nakon izglasavanja dnevnog reda, Skupština je glasala o izboru skupštinskih radnih tijela. Skupština je pristupila glasanju za izbor predsjednika, te predsjedništva ogranka Velika Gorica. Jednoglasno je izglasano predsjedništvo te za predsjednika je izabran Omer Alibašić. Skupština je predložila delegate za nadolazeću redovnu skupštinu SDA Hrvatske, koji su potom jednoglasno izabrani. Predsjednik Srebreniković čestitao je izabranima, te zaželio  puno sreće u budućem radu. Novoizabrani predsjednik Ogranka Omer Alibašić se na kraju  zahvalio Skupštini na ukazanom povjerenju te naglasio da je pred strankom period u kojem će se samo predanim radom i požrtvovnošću članova moći raditi na poboljšavanju sveukupnog stanja Bošnjaka, kako u Velikoj Gorici tako i u Republici Hrvatskoj.

NERMIN DURAKOVIĆ NOVI PREDSJEDNIK SDAH OGRANKA PULA

15.09. 2018. godine s početkom u 19:00 sati održana je redovna izborna skupština SDAH ogranka Pule. Skupština se održala u prostorijama Stranke. Predsjednik SDAH Pula, otvorio je skupštinu. Nakon uvodnog govora, izabrana su skupštinska tijela. Nadalje, Skupština je za novog predsjednika SDAH Pula izabrala Nermina Durakovića, članove predsjedništva, kao i delegate za Skupštinu SDAH.

Skupštine ogranaka Raša, Labin, Umag i Zadar uskoro će biti održane, dok u ogranku SDA Gunja nisu ispunjeni uvjeti da se održi skupština, pa će se ista održati kada se za to steknu uvjeti, obzirom da je ogranak u Gunji raspušten. Što se tiče održavanja Skupština ogranaka Dubrovnik, Petrinja i Sisak, središnjica ne raspolaže podacima o njihovoj organizaciji, jer isti ne komuniciraju sa centralom Stranke. Nadalje, 10. redovna Skupština SDAH održat će se 30.09.2018 u Zagrebu u Islamskom centru s početkom u 10:00 sati. Svi ogranci dužni su zapisnike sa održanih svojih skupština dostaviti u središnjicu Stranke do 25.09.2018. kako bi se utvrdili delegati svakog ogranka za Skupštinu Stranke. Oni koji ne dostave imena delegata iz svojih ogranaka za Skupštinu, isti neće moći prisustvovati 10. Skupštini SDA Hrvatske.

20.05.2018. održana sjednica predsjedništva SDAH

Predsjedništvo Stranke na sjednici održanoj 20.05.2018 godine, razmotrilo je stanje u stranci i donijelo slijedeće zaključke :

  1. Iz razloga ekonomičnosti i realiziranje izborne radnji zakazuje se sjednica Glavnog odbora za 2.09.2018. godine sa dnevnim redom koja će biti posvećena predstojećim izborima unutar SDAH na svim nivoima.
  2. U cilju blagovremene pripreme za izbore nalaže se ograncima da provedu u svojim sredinama sve radnje kako bi što bolje pripremili svoje izborne skupštine. U tu svrhu svaki ogranak provest će aktivnosti unutar članstva, a posebno na iznalaženju novih članova. Isto tako treba ažurirati postojeću evidenciju članstva, uplate članarine, te ostala eventualna odstupanja. Ogranci su dužni središnjem uredu Stranke dostavljati sve podatke o članstvu kako bi isti bili upisani u jedinstveni registar članova. Posebno se napominje ograncima da u ovim aktivnostima rasprave i o mogućim kandidatima svoje organizacije za organe svog ogranka kao i za organe Stranke u cjelini. Smatramo da je primjeran ovaj vremenski period za sve ogranke da mogu izvršiti ove naložene aktivnosti. Ostavlja se mogućnost ograncima Stranke da razmisle i o eventualnom kandidatu SDAH za izbor zastupnika u Hrvatski sabor.
  3. Predsjedništvo će na sjednici koja će se održati 02.09.2018. godine predložiti Glavnom odboru da donese Odluku o određivanje broja delegata za izbornu Skupštinu SDAH po ograncima.
    Osuđuju se sve nelegalne i zakulisne radnje koje provode pojedini članovi Stranke kako bi ostvarili neke osobne ciljeve i unijeli raskol unutar Stranke. Pokušaj sazivanja sjednice Glavnog odbora od strane neovlaštene osobe otkriva nove dimenzije u drskom ponašanju pojedinih članova Stranke što ne pridonosi zakonitom radu Stranke i ispunjavanju njene funkcije.

SDA Hrvatske: Branit ćemo interese Bošnjaka jače nego ikad

Na održanim sjednicama Predsjedništva i Glavnog odbora SDA Hrvatske koje su bile na rasporedu u nedjelju (25.02.) usvojeni su zaključci koji bi mogli poprilično utjecati na političku sliku Bošnjaka u Hrvatskoj. (više…)

Armin Hodžić o hrvatsko-bošnjačkim odnosima u BiH i Hrvatskoj: “Treba smirivati situaciju u BiH, a ne dizati tenzije”

Glavni tajnik SDA Hrvatske, Armin Hodžić, komentirao je naslovnicu Globusa na kojoj se proziva Bakira Izetbegovića zbog kampa “Askeri”.

Što vam je zasmetalo?

Prije svega, situaciju u regiji treba smirivati, e ne podizati tenzije. Ovaj tjednik slovi kao relevantan i ovakve naslovnice i tekstovi ne pridonose rješavanju problema.

Što je sporno u tekstu? (više…)

Izvješće državne revizije za 2016. godinu

Izvješće o obavljenoj reviziji za 2016 godinu možete preuzeti ovdje.

Financijski plan SDA Hrvatske za 2018. godinu

 

PRIHODI:
3512/3513 PRIHODI JEDINICA LOKALNE UPRAVE 30.000,00
3211 ČLANARINE 0,00
3421 PRIHODI OD NAJMA PROSTORA 169.000,00
3551 DONACIJE 0,00
3413 PRIHODI OD KAMATA 50,00
UKUPNO PLANIRANI PRIHODI: 199.050,00
RASHODI:
4242 NAKNADA PUTNIH TROŠKOVA ČLANOVA 16.000,00
4243 NAKNADE OSTALIH TROŠKOVA 5.000,00
4251 TROŠKOVI TELEFONA, POŠTE, PRIJEVOZA 16.000,00
4259 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAV. 6.000,00
4253 TROŠKOVI PROMIDŽBE I INFORMIRANJA 5.000,00
4254 KOMUNALNE USLUGE 8.500,00
4255 ZAKUPNINE I NAJAMNINE 17.900,00
4257 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 55.000,00
4259 OSTALE USLUGE 3.000,00
4261 UREDSKI MATERIJAL I OST.MAT.TROŠKOVI 5.000,00
4263 ENERGIJA 26.000,00
4264 SITNI INVENTAR 2.000,00
4291 PREMIJE OSIGURANJA 2.000,00
4292 REPREZENTACIJA 15.000,00
4295 OSTALI NESPOMENUTI MAT. RASHODI 500,00
4300 TROŠAK AMORTIZACIJE 3.000,00
4431 BANKARSKE USLUGE 1.500,00
4511 DONACIJE 5.000,00
4512 STIPENDIJE 5.000,00
UKUPNI PLANIRANI RASHODI: 197.400,00
REZULTAT-VIŠAK PRIHODA: 1.650,00

 

MIRSAD SREBRENIKOVIĆ
PREDSJEDNIK

Financijski plan SDAH za 2018. godinu u PDF formatu možete preuzeti ovdje.

Program rada SDA Hrvatske za 2018. godinu

STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE HRVATSKE (SDAH) utemeljena je 20. lipnja 1990. godine kao Stranka demokratske akcije Hrvatske – ogranak za Hrvatsku. Od veljače 1992. godine djeluje pod sadašnjim nazivom.

Temeljna načela Stranke su: afirmacija ljudskih i građanskih prava, demokracija, tržišna privreda i privatno poduzetništvo, unapređenje socijalnih prava, ravnopravnost i afirmacija legitimnih prava nacionalnih manjina, afirmacija i zaštita nacionalne samobitnosti i političke zastupljenosti Bošnjaka u Hrvatskoj i njihova integracija u javni život Republike Hrvatske i svih država nastalih raspadom bivše Jugoslavije te ostvarenjem čvrstih veza Bošnjaka u Republici Hrvatskoj s matičnim narodom i državom Republikom Bosnom i Hercegovinom.

SDA Hrvatske prihvaća i razvija tekovine suvremene politike koje uvode Hrvatsku u obitelj europskih demokracija zapadne provenijencije. Djelovanje SDA Hrvatske se oslanja na bogatu višestoljetnu tradiciju nazočnosti bošnjačkog naroda u Hrvatskoj kao i na prirodnu zainteresiranost Hrvatske za razvoj hrvatskog nacionalnog bića u Bosni i Hercegovini.

 SDA Hrvatske se posebno zalaže za sigurnost rada, stvaralaštva, poduzetništva i vlasništva na principima tržišne privrede. SDA Hrvatske poklanja posebnu pažnju na uspostavi dobrih ekonomskih, političkih, kulturnih odnosa s Bosnom i Hercegovinom.

Bogatstvo Hrvatske ogleda se, između ostalog, i u činjenici da su u njoj dom našli i brojni pripadnici manjinskih naroda kao što su Srbi, Bošnjaci, Talijani, Slovenci, Mađari, Česi, Crnogorci, Slovaci itd. Ovu činjenicu valja tretirati kao blagodat i koristiti sve modalitete kojima se nazočnost neke manjinske zajednice koristi kao jedan razvijanje veza s matičnom zemljom.

Manjinski narodi moraju ostati most suradnje između Hrvatske i matične domovine. U tom kontekstu pripadnici bošnjačkoj naroda u Republici Hrvatskoj iskazuju svoj poseban interes za uključivanjem u sve modele gospodarske, kulturne i druge suradnje dviju nezavisnih i susjednih država Republike Hrvatske i Republike Bosne i Hercegovine. Na istovjetan način ocjenjujemo ulogu drugih manjinskih naroda glede povezanosti s matičnim zemljama.

SDA Hrvatske pozdravlja sve ugovore, sporazume i druge oblike povezanosti kojima se razvija i intenzivira ravnopravna suradnja dviju država.

SDA Hrvatske posebno naglašava prirodnu povezanost dviju država koje, samo zajedničkim i interesnim povezivanjem mogu uključiti se u svjetske i europske integracije.

SDA Hrvatske posebnu pažnju posvećuje pripadnicima bošnjačkog naroda u Republici Hrvatskoj naglašavajući potrebu da im se osigura ravnopravan tretman glede osobnog rada i poduzetništva. Bez solidne ekonomske osnove, naime, ova zajednica neće biti na dužu stazu kadra očuvati svoj kolektivitet. U tom kontekstu SDA Hrvatske će poticati i podržavati sve programe kojima se potiče privatno poduzetništvo pripadnika bošnjačkog naroda u Republici Hrvatskoj. U svojem nastupu će posebnu pažnju usmjeriti na Bosnu i Hercegovinu ali i na međunarodnu zajednicu kako bi se aktualizirao problem opstanka ove zajednice u Hrvatskoj

Osnovni zadaci SDAH u 2018 godini ostaju kao i zadaci za 2017. odnosno, intenzivniji rad po ograncima, te privlačenje novih mladih ljudi i njihovog uključivanja u rad Stranke i preuzimanja određenih dužnosti. Dakle najvažniji zadatak je jačanje uloge ogranaka, odnosno rad na terenu..

U programu rada za 2018.godinu naglašavamo slijedeće zadatke:

  1. OSNAŽIVANJE SDAH OKUPLJANJEM  NOVIH ČLANOVA

Politički kredibilitet stranaka na političkoj sceni  i snagu za ostvarivanja ciljeva radi kojih je Stranka osnovana temelji se isključivo na izbornim rezultatima.

Izborni rezultat Stranke ovisi o broju glasova koje Stranka osvoji na izborima.

Izborni rezultat  SDAH  (kao i svake druge Stranke) ovisi o brojnosti i discipliniranosti članova  Stranke i ne članova Stranke (bošnjačkog, „Muslimanskog“)  koje ima razvijenu svijest  da je SDAH jedini politički faktor preko kojeg se mogu ostvariti njihovi interesi, a preduvjet ostvarivanja tog interesa  je da se na izborima postigne dobar rezultat i tek tada se može nastupiti kao ravnopravan politički faktor prema drugim relevantnim političkim subjektima i tražiti ono što im pripada, a alternativa tome je, budimo iskreni, moljakanje drugih i ovisnost o njihovoj dobroj volji da se zauzme za ostvarenje interesa bošnjačke manjine, koje nota bene, uglavnom nema.

SDAH, s obzirom na brojnost  Bošnjaka, Muslimana (veliko M)  i Hrvata islamske vjeroispovijesti (koji su uglavnom pripadaju tradicijskom-kulturnom krugu  Bošnjaka), ima  veliku potencijalnu biračku bazu te je osnovni imperativ pronaći način kako privući njihovu pažnju i potaknuti ih da izađu na izbore i glasaju za SDAH.

Prije samog djelovanja animiranja  Bošnjaka i dr. da se učlane (ili barem da glasaju za SDAH)  u SDAH  trebamo unutar Stranke napraviti ozbiljnu analizu koji su to razlozi doveli do trenutnog/trajnog  stanja da Bošnjaci imaju takav odnos nezainteresiranosti i ne povjerenja prema  SDAH usprkos činjenici da su SDA BiH i njen prvi Predsjednik rahmetli Alija Izetbegović duboko ukorijenjeni u svijest  i biće svakog Bošnjaka te neospornoj činjenici da nema nikog drugog na političkoj sceni u Hrvatskoj osim SDAH koji se može i želi  baviti  interesima Bošnjaka  u Hrvatskoj.

Zašto u sredinama gdje SDAH ima npr. 50 članova na izborima SDAH dobije manje glasova nego što ima članova umjesto da dobije 2-3 puta više glasova (član SDAH + 2 člana obitelji).

Zašto se Bošnjaci „mazohistički“, nihilistički odriču svih benefita koje im po Ustavu i Zakonu pripadaju te glasaju za „velike“ stranke ili uopće ne izlaze na izbore a zaobilaze SDAH koja im jedina te benefite može i želi ostvariti.

Koji su razlozi da Bošnjaci tako uporno rade u korist svoje štete?

Dok se ne utvrde i otklone razlozi ovakvog odnosa Bošnjaka i dr. prema SDAH kvalitetnih pomaka neće biti.

Mogu se mijenjati imena na mjestu Predsjednika i Predsjedništva Stranke, Glavnog odbora itd. ali to ništa neće promijeniti.

Predlažemo da se određenim metodama, od neposrednog  razgovora,  putem anketa i sl.  unutar  bošnjačkog korpusa  utvrditi kako Bošnjaci percipiraju SDAH,  koji su razlozi takve percepcije, zašto mu ne ukazuju svoje povjerenje, što ih smeta, čuti njihove prijedloge, te proraditi na otklanjanju uzroka.

Osnovni a vjerojatno i jedini model djelovanja na potencijalnu biračku bazu SDAH je razvijanje svijesti kod  Bošnjačkog korpusa u RH  da jedini politički subjekt oko kojeg se Bošnjaci,  Muslimani (M) i Hrvati islamske vjeroispovijesti mogu okupiti, politički artikulirati, zaštititi, ostvarivati Ustavna i zakonska prava koja im pripadaju a koja netko samo treba tražiti u njihovo ime   je SDAH .

Jasno im ukazati što sve gube i propuštaju ako svoj glas daju nekoj od „velikih“ stranaka umjesto za SDAH te da se to odražava na njihov svakodnevni život.

Kako riješiti problem?

Čelni ljudi po ograncima trebaju organizirati rad i susrete s ljudima na terenu te ih upoznati sa svim gore navedenim i inzistirati na snažnoj aktivnosti a ne da sve ostane samo na riječima.

Udobrovoljiti ugledne/poznate  članove bošnjačkog korpusa, predstavnike  bošnjačkih asocijacija u RH da pristupe SDAH makar na simboličkoj razini bez aktivnog bavljenja politikom, bošnjačke Uleme da pomognu u ideji okupljanja te educiranja Bošnjaka u svojoj okolini sa kojima se susreću.

Računati na njihovo „politika me ne zanima“ ali im objasniti  važnost ideje i njihovu odgovornost, kao istaknutih i uglednih članova bošnjačke zajednice u Hrvatskoj  , da pomognu  jer prvaci/elita  nekog manjinskog naroda, htjeli-ne htjeli,  imaju uzvišenu obvezu raditi na boljitku pripadnika svog naroda i zajednice.

Računati da postoji mogućnost da će  neki od čelnika bošnjačkih asocijacija jačanje SDAH i pretvaranje SDAH u kohezivni faktor svih Bošnjaka u Hrvatskoj doživjeti kao njihovo marginaliziranje i gubitak utjecaja, što je netočno, te sa svima treba obaviti razgovore i upoznati ih sa činjenicama i ukazati im da asocijacije koje vode i oni kao njihovi predstavnici od toga mogu samo imati koristi.

Po potrebi predstavnike bošnjačkih asocijacija  uključiti  u stranačka tijela tako da se osjete da su dio ovog, za Bošnjake, projekta od krucijalne važnosti.

Moramo biti svjesni da je zadobivanja povjerenja bošnjačkog korpusa vrlo složen proces koji nije moguće izvesti na horuk-preko noći nego traži  ozbiljan angažman te da će se ozbiljniji rezultati  početi nazirati u roku 2-5 godina.

Ostvarenje  kvalitetnih pomaka u ovom projektu  ne može „pasti na leđa“ par ljudi već je  neophodno  da se velik broj ljudi ozbiljno uhvati posla te se  napravi ozbiljna strategija koja bi se artikulirala kroz akte Stranke (pravilnik i sl.)  u smjeru ostvarivanja ovog cilja sa jasno naznačenim zadacima, osobama, rokovima i željenim rezultatima, periodičnim  nadzorom da li se ispunjavaju preuzeti zadaci, rezultatima kroz određeni vremenski period i sl.

Sa gore navedenom temom usko je povezano:

  1. AKTIVNOSTI OGRANAKA I REGISTRACIJA ČLANSTVA

Analizirati rad svih ogranaka i utvrditi smjernice njihovih aktivnosti. Utvrditi plan aktivnosti rada po pojedinim ograncima, i odrediti nosioce tih aktivnosti. Temeljem tih aktivnosti formirat nove ogranke u mjestima u kojima Stranka nema ogranaka ili je rad ogranaka u stagniranju. Nastaviti s aktivnostima na obnovi članstva SDA Hrvatske po jedinstvenom registru koji će se voditi u  Središnjici  stranke. Unapređenje  članarine za članstvo.

Održati Skupštine Stranke po ograncima i izvršiti ponovan izbor organ pojedinih ogranaka koji  svojim radom nisu opravdali ukazano povjerenje ili su tijela ogranaka odlukom organa Stranke raspuštena.

  1. JAČANJE VEZE SA SVIM BOŠNJAČKIM ASOCIJACIJAMA

Sa svim bošnjačkim asocijacijama koje za to izraze spremnost osnažiti suradnju. Prisustvovati aktivnostima koje one organiziraju, pozivati ih na naše manifestacije.  Raditi na utvrđivanju  zajedničke  platforme koja bi obuhvaćala sva bitna pitanja zajedničkog rada i djelovanja  a sve u cilju ostvarivanja što boljeg položaja Bošnjaka u RH.

  1.  PREDSJEDNIŠTVO I GLAVNI ODBOR

Tijekom 2018 godine se planira održati 4. (po potrebi i više) sjednice Predsjedništva i 2. sjednice Glavnog odbora.

Prema financijskim mogućnostima planira se posjeta SDA Hrvatske SDA  BiH u  Sarajevu, gdje bi se razmijenila iskustva te dogovorile eventualno zajedničke aktivnosti.

Poduzimati i druge aktivnosti koje nametne svakodnevnica sa kojom ćemo se tijekom 2018. godine susretati.

 

Zagreb, 10.12.2017.

Mirsad  Srebreniković,
predsjednik

Program rada stranke SDAH u PDF formatu možete preuzeti ovdje.

Obilježavanje Dana državnosti BiH

U subotu (25.11.2017.) u prostorijama Stranke Demokratske Akcije Hrvatske obilježen je Dan državnosti Bosne i Hercegovine. Obiježavanju su prisustvovali članovi i simpatizeri Stranke koji su izrazili zadovoljstvo ovakvim vidom aktivnosti SDAH. Okupljenima se ukratko obratio predsjednik SDAH Zagreb Armin Hodžić, nakon čega je uslijedilo prikazivanje dokumentarnog filma o rahmetli predsjedniku Aliji Izetbegoviću. (više…)