Glavni odbor Stranke Demokratske Akcije Hrvatske za predsjednika glavnog odbora izabrao Hasana Čatića

Na konstituirajućoj sjednici Glavni odbor Stranke demokratske akcije Hrvatske, održanoj 21. prosinca 2014. godine u Zagrebu, za predsjednika Glavnog odbora izabrao je Hasana Čatića, a za potpredsjednika Ešefa Čolakovića.
U nastavku sjednice Glavni odbor je za potpredsjednike Stranke izabrao: Kadrić Šabana, Habul Hamdiju, Velagić Kemala, Mešanović Ismeta, a za Glavnog tajnika Čočić Teufika, te članove Predsjedništva Fejzić Zlatana, Hodžić Mumina, Imeri Muhameda, Muftić Abdulaha, Mušić Mirsada, Nuhbegović Fehima, Omerbašić Haruna i Vukotić Fehima.

Zapisnik sa sjednice Glavnog odbora stranke možete preuzeti ovdje