Slike

Sastanak koordinacije SDA u Novom Pazaru

U organizaciji SDA Sandžaka danas je u Novom Pazaru održan sastanak Koordinacije SDA za bivšu Jugoslaviju kojom je predsjedao Bakir Izetbegović, predsjednik SDA Bosne i Hercegovine.

Koordinacija SDA, koju pored SDA BiH i SDA Sandžaka čine i SDA Hrvatske, SDA Makedonije, SDA Kosova i Bošnjačka stranka Crne Gore, osnovana je 2010. godine u Sarajevu, a ovaj sastanak je održan povodom 26. godišnjice rada i postojanja SDA Sandžaka. Nastavite čitati

Osnovan ogranak SDAH za grad Velika Gorica

Dana 12.12.2015. god u Velikoj Gorici, Vinkovačka br 2 održana je osnivačka skupština Stranke demokratske akcije Hrvatske ogranak Vel. Gorica. Povjerenik stranke gosp. Salih Huremović otvorio je skupštinu pozdravnim govorom, pozdravljajući prisutne članove kao i goste i istakao da su stečeni uvjeti za formiranje SDAH ogranak Velika Gorica.

Skupštini su se obratili  gosti predsjednik SDP-a V. Gorica gosp. Boško Pribičević, predsjednik HNS-a V. Gorica gosp. Goran Beus Richemberg i predsjednik Rada i Solidarnosti MB 365 V. Gorice gosp. Zvonko Kunić. U pozdravnim govorima zaželili su novoosnovanoj stranki uspješan rad i suradnju kako u političkim tako i kulturnim strukturama   grada V. Gorice.

Predsjednik SDA H Mirsad Srebreniković zahvalio se gostima ističući da nam je njihova podrška jako važna.

Pohvalio je povjerenika SDAH za V.Goricu gospodina Saliha Huremovića i Omera Alibašića koji su u jako kratkom vremenu uspjeli organizirati ovu Skupštinu. Istakao je i važnost političkog organiziranja na lokalnom nivou i zaželio uspješan rad.

Za predsjednika Gradske organizacije V.Gorica, izabran je gospodin Salih Huremović koji će predstavljati gradsku organizaciju V.Gorica, te je izabrano Predsjedništvo SDA H za grad V. Gorica na čelu sa Salihom Huremović kao Predsjednikom i članovima Predsjedništva : Omer Alibašić, Fahra Hujdur, Nisvet Šeherkić i  Amir Hasanović.

Na Skupštini je usvojen Program rada za naredno razdoblje, te će Stranka usmjeriti svoje djelovanje ka poboljšanju života i rada bošnjačke populacije i svih građana V. Gorice

Predsjednik SDA Bakir Izetbegović primio delegaciju SDA Hrvatske

Predsjednik SDA Bakir Izetbegović je danas bio domaćin delegaciji SDA Hrvatske koju je predvodio predsjednik Mirsad Srebreniković.

Predsjednik SDA Bakir Izetbegović informirao je delegaciju SDA Hrvatske o aktualnoj političkoj situaciji, kao i o aktivnostima koje se poduzimaju na putu ka punopravnom članstvu u EU, imajući u vidu predstojeće ekonomske i socijalne reforme BiH, te posebno pomenuo prijateljske odnose Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske, što potvrđuju intenzivni bilateralni susreti na najvišoj  razini.

Razgovarano je o unapređenju odnosa kroz intenzivniju suradnju, posebno u pogledu položaja Bošnjaka u Republici Hrvatskoj, te uspostavi snažnije ekonomske saradnje na bazi obostranog interesa.

Tokom susreta razmijenjena su mišljenja o parlamentarnim izborima u Republici Hrvatskoj, te pružena podrška sa željom da SDA Hrvatske ostvari što bolji izborni rezultat i postane parlamentarna stranka u Saboru RH.

Sastanku su pored predsjednika SDA BiH i SDA Hrvatske prisustvovali Asim Sarajlić, potpredsjednik SDA, Amir Zukić, generalni sekretar SDA, Hamdija Habul, potpredsjednik SDA Hrvatske iz Dubrovnika, Harun Omerbašić, član Predsjedništva SDA Hrvatske iz Zagreba, Fehim Vukotić, član Predsjedništva SDA Hrvatske iz Dubrovnika, Mumin Hodžić, član Predsjedništva SDA Hrvatske iz Zagreba, Hađija Halidović, član Glavnog odbora SDA Hrvatske iz Zagreba.

Na skupštini Stranke Demokratske Akcije Hrvatske za predsjednika stranke izabran Mirsad Srebreniković

Na Skupštini Stranke demokratske akcije Hrvatske, održanoj 21. prosinca 2014. godine u Zagrebu, proveden je izbor za predsjednika stranke. Predsjednik Radnog predsjedništva informirao je delegate Skupštine da Kandidacijska komisija za predsjednika stranke predlaže Mirsad Srebreniković, sukladno većini skupštinskih ogranaka koji su predložili spomenutoga kandidata te Predsjedništvu stranke koje je kandidaturu jednoglasno prihvatilo.

Skupština je sa 56 glasova za i jednim protiv donijela odluku da je Mirsad Srebreniković novi predsjednik Stranke demokratske akcije Hrvatske.

Na Skupštini izabrani i članovi Glavnog odbora, Nadzornog odbora i Suda časti.

Zapisnik sa skupštine stranke možete preuzeti ovdje.

Održana Izborna skupština ogranka Zagreb

Z A P I S N I K

Izborne Skupštine SDAH – ogranak Zagreb, održane dana 06.prosinca u Zagrebu, u prostorijama SDAH u Zagrebu, Mandalićina 17, s početkom u 11 sati.

Skupštinu je otvorio predsjednik SDAH Mirsad Srebreniković, te za uspješan rad Skupštine predložio radno predsjedništvo. Prijedlog Predsjednika je jednoglasno usvojen i u radno predsjedništvo su izabrani:

 1. Mirsad Srebreniković – predsjednik
 2. Harun Omerbašić – član
 3. Abdulah Muftić – član

Za zapisničara na prijedlog Predsjednika je izabrana Šida Arnautović, a za ovjerovitelje zapisnika: Abdulaha Muftića i Haruna Omerbašića.

U svom izvješću Kandidaciona komisija je utvrdila da Skupštini prisustvuje ukupno 31. delegat , svi sa pravom odlučivanja.

Za rad na Skuštini predsjedavajući je predložio slijedeći :

Dnevni red

 1. Pozdravna riječ Predsjednika SDAH i  gostiju
 2. Izbor komisija:
  • Verifikacione komisije
  • Kandidacione komisije
  • Izborne komisije
 3. Usvajanje Poslovnika o radu Skupštine
 4. Izbor predsjednika ogranka
 5. Izbor Predsjedništva ogranka
 6. Izbor delegata za Skuštinu SDAH
 7. Prijedlog kandidata za Glavni odbor SDAH
 8. Završna riječ izabranog Predsjednika SDAH – ogranak Zagreb
 9. Razno

Ad. 1. U uvodnom izlaganju predsjednik SDAH, Srebreniković je pozdravio Skupštinu, te istoj zaželio uspješan rad. Zaželio je da novo rukovodstvo ogranka bude više samostalno u svom radu.

Predstavnik braniteljskih udruga Jašarević također je zaželio uspješan rad Skupštini te koordinaciju među bošnjačkim udrugama.

Predsjednik Bošnjačke nacionalne zajednice grada Zagreba i Zagrebačke županije Jogunđić, uz želje za uspješan rad Skupštine izrazio je želju da se novo rukovodstvo SADH – ogranak Zagreb jače poveže sa BNZ Zagreba u intesu Bošnjaka.

Dosadašnji predsjednik SDAH – ogranak Zagreb, Merzuk Žunić  je zaželio uspješnu Skupštinu, te naveo da dosadašnje rukovodstvo ogranka je bilo previše ovisno o centrali te rad istoga je bio potpuno vezan uz centralu.

Ad.2.   Na prijedlog predsjedavajućeg Skupština je jednoglasno u radna tijela Skupštine izabrala slijedeće delegate:

 • Verifikacionu komisiju:
  1. Smajić Mehmedalija – predsjednik
  2. Imeri Muhamed – član
  3. Arnautović Šida – član
 • Kandidacionu komisiju:
  1. Hodžić Mumin – predsjednik
  2. Alili Junuz – član
  3. Smajić Haris – član
 • Izbornu komisiju:
  Usvojen je prijedlog da izbornu komisiju  sačinjavaju članovi kandidacione komisije.

Ad.3.  Nakon uvodnog izlaganja Muftića, Skupština je jednoglasno donijela slijedeću:

ODLUKU

Usvaja se Poslovnik o radu Skupštine, koji se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.

Ad.4.   Na prijedlog kandidacione komisije i nakon što je Skupština odlučila da se javno glasa, sa 1 suzdržanim glasom Skupština je donijela slijedeću:

ODLUKU

Za predsjednika SDAH-ogranak Zagreb bira se Abdulah Muftić, dipl. pravnik iz Zagreba.

Ad.5.   Na prijedlog  kandidacione komisije u Predsjedništvo SDAH-ogranak Zagreb biraju se:

 1. Muhamed Imeri
 2. Harun Omerbašić
 3. Ferida Dizdar
 4. Fahrudin Jašarević
 5. Salim Srebreniković
 6. Haris Smajić
 7. Husein Kučuković
 8. Sead Lojo
 9. Feđa Džubur
 10. Junuz Idrizi
 11. Abdulah Muftić

Ad.6.   Na prijedlog kandidacione komisije za delegate  za  Skupštinu   SDAH biraju se:

 1. Abdulah Muftić
 2. Ešref Čolaković
 3. Fehim Nuhbegović
 4. Ferida Dizdar
 5. Harun Omerbašić
 6. Husein Kučuković
 7. Hasan Mujičić
 8. Junuz Idrizi
 9. Junuz Aliti
 10. Muhamed Imeri
 11. Mumin Hodžić
 12. Maida Čalaković
 13. Merzuk Žunić
 14. Nurija Kurtić
 15. Remzija Hadžić
 16. Mirsad Srebreniković
 17. Šida Arnautović
 18. Enisa Pezerović.

Skupština ovlašćuje Predsjednika ogranka da u slučaju sprijećenosti pojedinog delegata,  uz suglasnost Predsjedništva ogranka, imenuje zamjenskog delegata.

Ad.7.  Na prijedlog kandidacione komisijje Skupština je jednoglasno donijela slijedeći:

ZAKLJUČAK

Predlaže se Skupštini SDAH, da u  Glavni odbor SDA-Hrvatske iz SDAH-ogranak Zagreb, izabere slijedeće kandidate ovog ogranka:

 1. Abdulah Muftić,
 2. Ešref Čolaković,
 3. Fehim Nuhbegović,
 4. Ferida Dizdar,
 5. Harun Omerbašić,
 6. Remzija Hadžić,
 7. Muhamed Imeri,
 8. Mumin Hodžić,
 9. Merzuk Žunić,
 10. Mirsad Srebreniković
 11. Šida Arnautović.

Ad.8. U svom izlaganju predsjednik SDAH – ogranak Zagreb,  Abdulah Muftić je zahvalio Skupštini na izboru, te pozvao članove Predsjedništva da zajedno osnaže rad ogranka.

Ad.9. Kako pod ovom točkom nije bilo nikakvih upita predsjedavajući  je zaključio  Skupštinu u 12,00 sati.

Zapisničar: Predsjedavajući:
Šida Arnautović Mirsad Srebreniković
Ovjerovitelji zapisnika:
Abdulah  Muftić
Harun Omerbašić