Održana Izborna skupština ogranka Zagreb

Z A P I S N I K

Izborne Skupštine SDAH – ogranak Zagreb, održane dana 06.prosinca u Zagrebu, u prostorijama SDAH u Zagrebu, Mandalićina 17, s početkom u 11 sati.

Skupštinu je otvorio predsjednik SDAH Mirsad Srebreniković, te za uspješan rad Skupštine predložio radno predsjedništvo. Prijedlog Predsjednika je jednoglasno usvojen i u radno predsjedništvo su izabrani:

 1. Mirsad Srebreniković – predsjednik
 2. Harun Omerbašić – član
 3. Abdulah Muftić – član

Za zapisničara na prijedlog Predsjednika je izabrana Šida Arnautović, a za ovjerovitelje zapisnika: Abdulaha Muftića i Haruna Omerbašića.

U svom izvješću Kandidaciona komisija je utvrdila da Skupštini prisustvuje ukupno 31. delegat , svi sa pravom odlučivanja.

Za rad na Skuštini predsjedavajući je predložio slijedeći :

Dnevni red

 1. Pozdravna riječ Predsjednika SDAH i  gostiju
 2. Izbor komisija:
  • Verifikacione komisije
  • Kandidacione komisije
  • Izborne komisije
 3. Usvajanje Poslovnika o radu Skupštine
 4. Izbor predsjednika ogranka
 5. Izbor Predsjedništva ogranka
 6. Izbor delegata za Skuštinu SDAH
 7. Prijedlog kandidata za Glavni odbor SDAH
 8. Završna riječ izabranog Predsjednika SDAH – ogranak Zagreb
 9. Razno

Ad. 1. U uvodnom izlaganju predsjednik SDAH, Srebreniković je pozdravio Skupštinu, te istoj zaželio uspješan rad. Zaželio je da novo rukovodstvo ogranka bude više samostalno u svom radu.

Predstavnik braniteljskih udruga Jašarević također je zaželio uspješan rad Skupštini te koordinaciju među bošnjačkim udrugama.

Predsjednik Bošnjačke nacionalne zajednice grada Zagreba i Zagrebačke županije Jogunđić, uz želje za uspješan rad Skupštine izrazio je želju da se novo rukovodstvo SADH – ogranak Zagreb jače poveže sa BNZ Zagreba u intesu Bošnjaka.

Dosadašnji predsjednik SDAH – ogranak Zagreb, Merzuk Žunić  je zaželio uspješnu Skupštinu, te naveo da dosadašnje rukovodstvo ogranka je bilo previše ovisno o centrali te rad istoga je bio potpuno vezan uz centralu.

Ad.2.   Na prijedlog predsjedavajućeg Skupština je jednoglasno u radna tijela Skupštine izabrala slijedeće delegate:

 • Verifikacionu komisiju:
  1. Smajić Mehmedalija – predsjednik
  2. Imeri Muhamed – član
  3. Arnautović Šida – član
 • Kandidacionu komisiju:
  1. Hodžić Mumin – predsjednik
  2. Alili Junuz – član
  3. Smajić Haris – član
 • Izbornu komisiju:
  Usvojen je prijedlog da izbornu komisiju  sačinjavaju članovi kandidacione komisije.

Ad.3.  Nakon uvodnog izlaganja Muftića, Skupština je jednoglasno donijela slijedeću:

ODLUKU

Usvaja se Poslovnik o radu Skupštine, koji se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.

Ad.4.   Na prijedlog kandidacione komisije i nakon što je Skupština odlučila da se javno glasa, sa 1 suzdržanim glasom Skupština je donijela slijedeću:

ODLUKU

Za predsjednika SDAH-ogranak Zagreb bira se Abdulah Muftić, dipl. pravnik iz Zagreba.

Ad.5.   Na prijedlog  kandidacione komisije u Predsjedništvo SDAH-ogranak Zagreb biraju se:

 1. Muhamed Imeri
 2. Harun Omerbašić
 3. Ferida Dizdar
 4. Fahrudin Jašarević
 5. Salim Srebreniković
 6. Haris Smajić
 7. Husein Kučuković
 8. Sead Lojo
 9. Feđa Džubur
 10. Junuz Idrizi
 11. Abdulah Muftić

Ad.6.   Na prijedlog kandidacione komisije za delegate  za  Skupštinu   SDAH biraju se:

 1. Abdulah Muftić
 2. Ešref Čolaković
 3. Fehim Nuhbegović
 4. Ferida Dizdar
 5. Harun Omerbašić
 6. Husein Kučuković
 7. Hasan Mujičić
 8. Junuz Idrizi
 9. Junuz Aliti
 10. Muhamed Imeri
 11. Mumin Hodžić
 12. Maida Čalaković
 13. Merzuk Žunić
 14. Nurija Kurtić
 15. Remzija Hadžić
 16. Mirsad Srebreniković
 17. Šida Arnautović
 18. Enisa Pezerović.

Skupština ovlašćuje Predsjednika ogranka da u slučaju sprijećenosti pojedinog delegata,  uz suglasnost Predsjedništva ogranka, imenuje zamjenskog delegata.

Ad.7.  Na prijedlog kandidacione komisijje Skupština je jednoglasno donijela slijedeći:

ZAKLJUČAK

Predlaže se Skupštini SDAH, da u  Glavni odbor SDA-Hrvatske iz SDAH-ogranak Zagreb, izabere slijedeće kandidate ovog ogranka:

 1. Abdulah Muftić,
 2. Ešref Čolaković,
 3. Fehim Nuhbegović,
 4. Ferida Dizdar,
 5. Harun Omerbašić,
 6. Remzija Hadžić,
 7. Muhamed Imeri,
 8. Mumin Hodžić,
 9. Merzuk Žunić,
 10. Mirsad Srebreniković
 11. Šida Arnautović.

Ad.8. U svom izlaganju predsjednik SDAH – ogranak Zagreb,  Abdulah Muftić je zahvalio Skupštini na izboru, te pozvao članove Predsjedništva da zajedno osnaže rad ogranka.

Ad.9. Kako pod ovom točkom nije bilo nikakvih upita predsjedavajući  je zaključio  Skupštinu u 12,00 sati.

Zapisničar: Predsjedavajući:
Šida Arnautović Mirsad Srebreniković
Ovjerovitelji zapisnika:
Abdulah  Muftić
Harun Omerbašić