Održane sjednice Glavnog odbora i Predsjedništva SDA Hrvatske

21. veljače 2021. godine održane su sjednice Glavnog odbora i Predsjedništva SDA Hrvatske na kojima je usvojen Financijski izvještaj za 2020.godinu. Prihvaćeno je i Izvješće predsjednika Stranke o radu tijela Stranke u 2020. godini te su usvojeni program rada i financijski plan za 2021. godinu. Prihvaćena je informacija o aktivnostima vezanim za predstojeće lokalne izbore u RH i donesena je slijedeća

Odluka

1. Ovlašćuju se predsjednici ogranaka da vode pregovore s predstavnicima stranaka. Ovlaštenja za pregovore će navedenim izdati Predsjednik Stranke.
2. O toku pregovora predsjednici ogranaka će informirati središnjicu odnosno predsjednika.
3. U finalizaciju pregovora a prije potpisa dogovorenog uključuje se predsjednik Stranke.

Određeno je da se ograncima SDAH koji nisu održali Skupštine omogući održavanje istih u skladu sa Statutom (Dubrovnik, Gunja i dr.).