16.12.2018. održana sjednica Predsjedništva Stranke

Predsjedništvo Stranke na sjednici održanoj 16.12.2018. godine, usvojilo je financijski plan i program rada za 2019. godinu. Temeljna načela Stranke su: afirmacija ljudskih i građanskih prava, demokracija, tržišna privreda i privatno poduzetništvo, unapređenje socijalnih prava, ravnopravnost i afirmacija legitimnih prava nacionalnih manjina, afirmacija i zaštita nacionalne samobitnosti i političke zastupljenosti Bošnjaka u Hrvatskoj i njihova integracija u javni život Republike Hrvatske.
Prioritet u radu dati na stanje u ograncima, analizirati rad svih ogranaka i utvrditi smjernice njihovih aktivnosti. Utvrditi plan aktivnosti rada po pojedinim ograncima, i odrediti nosioce tih aktivnosti. Temeljem tih aktivnosti formirat nove ogranke u mjestima u kojima Stranka nema ogranaka ili je rad ogranaka u stagniranju. Nastaviti s aktivnostima na obnovi članstva SDA Hrvatske po jedinstvenom registru koji će se voditi u Središnjici stranke. Unapređenje članarine za članstvo. Sa svim bošnjačkim asocijacijama koje za to izraze spremnost osnažiti suradnju. Prisustvovati aktivnostima koje one organiziraju, pozivati ih na naše manifestacije.
Raditi na utvrđivanju zajedničke platforme koja bi obuhvaćala sva bitna pitanja zajedničkog rada i djelovanja a sve u cilju ostvarivanja što boljeg položaja Bošnjaka u RH.

Predsjedništvo je raspravljalo o stanju u Stranci i pojedinim ograncima i nakon iscrpne analize stanja jednoglasno donosi sljedeće zaključke i odluke :

Osuđuju se sve nelegalne i zakulisne radnje koje provode pojedini članovi Stranke i neki bivši članovi, kako bi ostvarili vlastite osobne ciljeve i unijeli raskol unutar Stranke. Pokušaj opstrukcije i blokiranja rada Stranke od strane neovlaštene osobe otkriva nove dimenzije u njihovom drskom ponašanju što ne pridonosi zakonitom radu Stranke i ispunjavanju njene
funkcije.

Zbog neaktivnosti i djelovanja u suprotnosti s Programom, Statutom i drugim odlukama organa Stranke, raspušta se Ogranak SDAH u Petrinji, te se razrješuje predsjednik Ogranka SDAH Petrinja Hamzalija Hafizović kao i članovi Predsjedništva Ogranak SDAH u Petrinja.
U Povjerenstvo navedenog ogranka imenuje se Ishak Hodžić, predsjednik i članovi Sejad Sedić i Sanel Omić. Posebno se konstatira da je Arminu Hodžiću prestalo članstvo u SDAH jer je isti isključen iz SDAH i osuđuje se njegovo djelovanje u kojem se poziva da nastupa u ime SDAH, jer za to nema ovlaštenje. Predsjedništvo je iz članstva SDAH isključilo Hamzaliju Hafizovića, Senada Durakovića i Mirsada Pezerovića zbog kršenja Statuta,
neaktivnosti i djelovanja u suprotnosti od politike i Programa i drugim odlukama organa Stranke, te rušenja ugleda Stranke.

U Zagrebu 20.12.2018.


Mirsad Srebreniković
predsjednik