SDA Hrvatske: Branit ćemo interese Bošnjaka jače nego ikad

Na održanim sjednicama Predsjedništva i Glavnog odbora SDA Hrvatske koje su bile na rasporedu u nedjelju (25.02.) usvojeni su zaključci koji bi mogli poprilično utjecati na političku sliku Bošnjaka u Hrvatskoj. Naime, glavni fokus bio je na raspravi o Platformi SDAH. Prezentiran je konačan nacrt Platforme koji sadržava poziv na ujedinjenje svih bošnjačkih organizacija u Hrvatskoj i zajedničko djelovanje istih. Nadalje, SDAH će nastaviti svoju borbu za poboljšanje položaja Bošnjaka u RH koji je trenutno zabrinjavajuće loš.

Platforma SDAH predstavljat će veliki zaokret dosadašnje bošnjačke politike u Hrvatskoj, koja u budućem periodu sa pozicije SDAH mora biti proaktivna, efikasna i konstruktivna. Važno je napomenuti kako će nova Platforma SDAH nakon usvajanja biti javno prezentirana na tribinama diljem Hrvatske. Pored Platforme, raspravljan je i financijski izvještaj koji je Državna revizija bezuvjetno ocijenila odličnim.

Usvojen je i financijski plan te Program rada za 2018.godinu. Velik dio sjednice posvećen je aktualnoj političkoj situaciji koja je ocijenjena poprilično zabrinjavajućom. Stranačka tijela osudila su bilo koji oblik izražavanja netrpeljivosti i nesnošljivosti prema bilo kome. Posljednja medijska pisanja bila su usmjerena protiv Bošnjaka i njihovih političkih lidera. U takvoj atmosferi neće biti moguće postići prijeko potrebni konsenzus oko ključnih pitanja. Iz tog razloga, tijela SDAH složna su u stavu da će uložiti maksimum svojih napora kako bi obranili i zastupali stavove i interese Bošnjaka u RH. Na tom tragu, buduća politička djelovanja SDAH biti će zasnovana na demokratskim principima, konstruktivna ali i čvrsta u svojim stavovima.

Stranka Demokratske Akcije Hrvatske