Osnovana Gradska organizacija SDAH za Grad Petrinju

Dana 04.listopada 2015. u Društvenom domu Nova Mošćenica Petrinja u nazočnosti pedesetak članova SDAH za Grad Petrinju i predsjednika SDAH i kandidata za zastupnika u 12.izbornoj jedinici za Sabor RH gdina.Mirsada Srebrenikovića, te gradonačelnika Grada Petrinje gdina. Darinka Dumbovića i zamjenika SDP-a Grada Petrinje gdina. Huseina Oreščanina osnovana je Gradska organizacija SDAH za Grad Petrinju.
Za predsjednika Gradske organizacije izabran je gdin. Hamzalija Hafizović koji predstavlja Gradsku organizaciju Petrinje, te je izabrano Predsjedništvo SDAH za Grad Petrinju na čelu sa Hamzalijom Hafizovićem i članovima Predsjedništva: Hasan Oraščanin, Renato Delić, Indira Hamzagić i Enam Kantarević.
Na Skupštini je usvojen Program rada Gradske organizacije SDAH Petrinja za naredno razdoblje, te će Stranka usmjeriti svoje djelovanje ka poboljšanju života i rada bošnjačke populacije i svih građana grada Petrinje kako u gradu Petrinji tako i na nivou Sisačko-moslavačke županije.

Priopćenje za javnost