Održana sjednica Predsjedništva SDA Hrvatske

Održana sjednica Predsjedništva SDA Hrvatske na kojoj je usvojen Financijski plan za 2023.godinu,
te program rada SDA H za 2023 godinu Prihvaćeno je i Izvješće predsjednika Stranke o radu tijela
Stranke u 2022. godini. Vezano na stanje i ponašanje pojedinih članova koja su suprotna Statutu i
drugim aktima Stranke Predsjedništvo je donijelo odluku o isključenju iz stranke člana Ishaka
Hodžića, te podržalo predsjednika SDAH da u skladu sa svojim ovlaštenjima Odlukom o
privremenom oduzimanju prava na obnašanje svih funkcija u Stranci izrekne mjeru suspenzije za
članove Sejad Sedić i Esad Spahić. Nadalje utvrđena je i godišnja članarine u iznosu od 5 eura za
2023.godinu.