Održana je sjednica predsjedništva SDAH

Dana 11. prosinca 2016. godine održana je sjednica predsjedništva SDAH. Na dnevnom redu našlo se usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice, izvještaj o radu ogranaka, usvajanje programa rada i financijskog plana za 2017.godinu te rasprava o predstojećim lokalnim izborima.

Članovi izbornih stožera žustro su raspravljali o uzrocima rezultata ostvarenih na prethodno održanim parlamentarnim izborima. Detektirali su problem većeg broja kanidadata Bošnjaka, lošu izlaznost na manjinsku listu te lošu situaciju u pojedinim ograncima stranke.

Kao pozitivan primjer istaknula se Velika Gorica, ogranak osnovan prije manje od godinu dana prikupio je 41 glas, što je 59% od ukupnog broja Bošnjaka u tom mjestu. Svoje rezultate su poboljšali Sisak i Dubrovnik, ali čelnici tih ogranaka složni su u konstataciji kako to još uvijek nije na zadovoljavajućoj razini.

Apsolutni debakl doživjeli su ogranci Zagreb i Rijeka. Ovi ogranci već duže vrijeme su predmet rasprave unutar stranke zbog izrazite neaktivnosti i neproduktivnosti. Iz tih razloga, predsjedništvo je donijelo odluku o raspuštanju navedenih ogranaka. Imenovani su povjerenici koji u idućem periodu moraju organizirati skupštinu na kojoj će se izabrati novo vodstvo.

Također, predsjedništvo je usvojilo program rada i financijski plan SDAH za 2017.godinu. Dogovorena je i izrada nove Strategije SDAH na čijoj izradi će raditi predsjednik Mirsad Srebreniković i potpredsjednik Šaban Kadrić. Vodila se rasprava i dogovor oko predstojećih lokalnih izbora koje SDAH mora iskoristiti za razvijanje pozitivnih ozračja i revitaliziranje ogranaka.

Odluka o raspuštanju ogranka Zagreb

Odluka o raspuštanju ogranka Rijeka