20.05.2018. održana sjednica predsjedništva SDAH

Predsjedništvo Stranke na sjednici održanoj 20.05.2018 godine, razmotrilo je stanje u stranci i donijelo slijedeće zaključke :

  1. Iz razloga ekonomičnosti i realiziranje izborne radnji zakazuje se sjednica Glavnog odbora za 2.09.2018. godine sa dnevnim redom koja će biti posvećena predstojećim izborima unutar SDAH na svim nivoima.
  2. U cilju blagovremene pripreme za izbore nalaže se ograncima da provedu u svojim sredinama sve radnje kako bi što bolje pripremili svoje izborne skupštine. U tu svrhu svaki ogranak provest će aktivnosti unutar članstva, a posebno na iznalaženju novih članova. Isto tako treba ažurirati postojeću evidenciju članstva, uplate članarine, te ostala eventualna odstupanja. Ogranci su dužni središnjem uredu Stranke dostavljati sve podatke o članstvu kako bi isti bili upisani u jedinstveni registar članova. Posebno se napominje ograncima da u ovim aktivnostima rasprave i o mogućim kandidatima svoje organizacije za organe svog ogranka kao i za organe Stranke u cjelini. Smatramo da je primjeran ovaj vremenski period za sve ogranke da mogu izvršiti ove naložene aktivnosti. Ostavlja se mogućnost ograncima Stranke da razmisle i o eventualnom kandidatu SDAH za izbor zastupnika u Hrvatski sabor.
  3. Predsjedništvo će na sjednici koja će se održati 02.09.2018. godine predložiti Glavnom odboru da donese Odluku o određivanje broja delegata za izbornu Skupštinu SDAH po ograncima.
    Osuđuju se sve nelegalne i zakulisne radnje koje provode pojedini članovi Stranke kako bi ostvarili neke osobne ciljeve i unijeli raskol unutar Stranke. Pokušaj sazivanja sjednice Glavnog odbora od strane neovlaštene osobe otkriva nove dimenzije u drskom ponašanju pojedinih članova Stranke što ne pridonosi zakonitom radu Stranke i ispunjavanju njene funkcije.