10. Redovna Skupština SDAH

Predsjednik SDA Hrvatske, Mirsad Srebreniković saziva redovnu  izbornu Skupštinu SDAH.

P O Z I V

na 10. Redovnu Skupštinu SDAH koja će se održati u Zagrebu 30.09.2018. (nedjelja) u Islamskom centru Zagreb s početkom u 10 sati, uz sljedeći
DNEVNI RED

 1. Slušanje himne Republike Hrvatske i stranačke himne
 2. Pozdravna riječ Predsjednika Stranke
 3. Pozdravne riječi gostiju
 4. Izbor  Radnog predsjedništva
 5. Izbor zapisničara i ovjerovitelja zapisnika
 6. Izbor komisija:
  1. Verifikacijske komisije
  2. Kandidacijske komisije
  3. Izborne komisije
 7. Usvajanje Poslovnika o radu Skupštine
 8. Izvještaj o radu u proteklom razdoblju:
 9. Rasprava o podnesenim izvješćima i usvajanje istih
 10. Izbor Predsjednika Stranke
 11. Izbor organa SDA Hrvatske:
  1. Glavnog odbora
  2. Nadzornog odbora
  3. Suda časti
 12. Razno
 13. Završna riječ Predsjednika SDA Hrvatske.
Predsjednik
Mirsad Srebreniković