09.02.2017. održana sjednica predsjedništva SDAH

Temeljem članka 31. Pravilnika o ustroju stranke Predsjedništvo SDAH dana 09.02.2017. prihvatilo je financijski izvještaja SDAH za 2016. Razmotrilo je stanje u Ogranku SDAH Rijeka nakon raspuštanja ogranka i imenovanja povjerenika, te prihvatilo Izvještaji Senada Durakovića Povjerenika u ogranku SDAH Rijeka i Šabana Kadrića potpredsjednika SDAH o Stanju u Ogranku SDAH Rijeka nakon raspuštanja ogranka i imenovanja povjerenika.

Vezano za stanjem u odranku SDAH Rijeka donijeta je Odluka o isključenju iz Stranke Ismeta Mešanovića zbog neaktivnosti i djelovanja u suprotnosti s Programom, Statutom i drugim odlukama organa Stranke, čime je nanesena šteta Stranci. Nepoštivanja odluka Stranke i organa SDAH, vezano na Odluku Predsjedništva SDAH o raspuštanju Ogranak SDAH u Rijeci, jer je bio dužan  odmah povjereniku staviti na raspolaganje službenu prostoriju Stranke, te predati žig ogranka i zastavu SDA što je odbio učiniti. Zadužuje se Predsjednik SDAH da  odluku o isključenju iz Stranke Ismeta Mešanovića dostavi povjereniku ogranka SDAH Rijeka. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Nadalje daje se puna podrška u radu Senadu Durakoviću Povjereniku u Ogranku SDAH Rijeka i predlaže Povjerenik da  pripremiti i organizirati Skupštinu ogranka u roku od 15 dana od donošenja ove odluke.