Predsjednik

Predsjednik

srStranka Demokratske Akcije Hrvatske, Mandaličina 17, 10 000 Zagreb
Funkcija u stranci: Predsjednik
Ime i prezime: Mirsad Srebreniković, dipl. iur.
E-mail: predsjednik@sdah.hr
Telefon: 385 1 3772 212
Fax: 385 1 3771 288

Kratka biografija

Srebreniković Mirsad rođen 1949. u Olovu, R BiH. Nakon srednje škole upisuje Pravni fakultet u Zagrebu koji uspješno završava i stječe zvanje diplomiranog pravnika. Djelovao je kao šef Pravne službe KBC-a Zagreb. Bio je pomoćnik ministra MUP-a za kadrovske poslove u prvoj Vladi RBiH. Osnivač SDA u Sarajevu, član Suda časti u Sarajevu. Politički tajnik SDA Hrvatske, član IO i GO SDA Hrvatske, član IO KDB Hrvatske „Preporod“. Bio je član je Mešihata Islamske zajednice u Hrvatskoj te Sabora Islamske zajednice u BiH. Član je Izvršnog odbora Medžlisa Islamske zajednice Zagreb.

Tajnik

Stranka Demokratske Akcije Hrvatske, Mandaličina 17, 10 000 Zagreb
Funkcija u stranci: Predsjednik
Ime i prezime: Šida Arnautović
E-mail: tajnik@sdah.hr
Telefon: 385 1 3772 212, fax: 385 1 3771 288

Kratka biografija