Donacije za potporu političkog djelovanja u razdoblju od 01.01.2017. do 30.06.2017.

Nije bilo donacija za potporu političkog djelovanja u razdoblju od 01.01.2017. do 30.06.2017.