Održana sjednica Predsjedništva SDAH

16.09.2023. održana je sjednica Predsjedništva SDAH. Više detalja o sjednici možete pročitati ovdje.

Održane sjednica Glavnog odbora i Predsjedništva SDA Hrvatske

25.02.2023. godine održane su sjednice Glavnog odbora i Predsjedništva SDA Hrvatske na kojoj je usvojen Financijski izvještaj za 2022. godinu, koji je i objavljen na stranicama stranke. Obzirom na okolnosti izraženo je zadovoljstvo sa rezultatima poslovanja. Ponovo su razmatrani Plan rada i Financijski plan za 2023. teformirana komisija za implementaciju istih u sastavu: Lukman Muftić, Esad Kopić Osmanović i Amar Botonjić.

Na prethodnoj sjednici Predsjedništva prihvaćeno je i Izvješće predsjednika Stranke o radu tijela Stranke u 2022. godini. vezano na stanje i ponašanje pojedinih članova, suprotnim Statutu i drugim aktima Stranke, Predsjedništvo je donijelo odluku o isključenju iz stranke člana Ishaka Hodžića, te podržalo predsjednika SDAH da u skladu sa svojim ovlastima, donese Odluku o privremenom oduzimanju prava na obnašanje svih funkcija u Stranci izrekne, kao mjeru suspenzije, za članove Sejad Sedić i Esad Spahić.
Na današnjoj sjednici Glavnog odbora postignuto je suglasje članova GO i Predsjedništva oko osude Ishaka Hodžića i Bermina Meškića koji prednjače u opetovanom opstruiranju rada Stranke.
Njihovi postupci kojima obmanjuju Bošnjake u Hrvatskoj za svaku su osudu, posebice kada se u obzir uzme da je Ishak Hodžić, sukladno Statutu, isključen iz Stranke, a Bermin Meškić nikad nije bio niti njen član.

Stranka se već ranije susretala sa sličnim pokušajima sabotaže rada organa Stranka, koje je uz Božju pomoć, uspješno prebrodila. U vezi s tim, ove opstrukcije koje predvodi navedeni dvojac jesu benigne, ali nimalo legalne. Imajući to u vidu, Stranka će iskoristiti sve moguće pravne mehanizme kako bi se od istih obranila.


Ovdje možete preuzeti članak u PDF obliku.

Financijski plan SDAH za 2023. godinu

Financijski plan SDAH za 2023. godinu možete preuzeti ovdje.

Program rada SDAH za 2023. godinu

STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE HRVATSKE (SDAH) utemeljena je 20. lipnja 1990. godine kao Stranka demokratske akcije Hrvatske – ogranak za Hrvatsku. Od veljače 1992. godine djeluje pod sadašnjim nazivom.

Temeljna načela Stranke su: afirmacija ljudskih i građanskih prava, demokracija, tržišna privreda i privatno poduzetništvo, unapređenje socijalnih prava, ravnopravnost i afirmacija legitimnih prava nacionalnih manjina, afirmacija i zaštita nacionalne samobitnosti i političke zastupljenosti Bošnjaka u Hrvatskoj i njihova integracija u javni život Republike Hrvatske i svih država nastalih raspadom bivše Jugoslavije te ostvarenjem čvrstih veza Bošnjaka u Republici Hrvatskoj s matičnim narodom i državom Republikom Bosnom i Hercegovinom.

SDA Hrvatske prihvaća i razvija tekovine suvremene politike koje uvode Hrvatsku u obitelj europskih demokracija zapadne provenijencije. Djelovanje SDA Hrvatske se oslanja na bogatu višestoljetnu tradiciju nazočnosti bošnjačkog naroda u Hrvatskoj kao i na prirodnu zainteresiranost Hrvatske za razvoj hrvatskog nacionalnog bića u Bosni i Hercegovini.

 SDA Hrvatske se posebno zalaže za sigurnost rada, stvaralaštva, poduzetništva i vlasništva na principima tržišne privrede. SDA Hrvatske poklanja posebnu pažnju na uspostavi dobrih ekonomskih, političkih, kulturnih odnosa s Bosnom i Hercegovinom.

Bogatstvo Hrvatske ogleda se, između ostalog, i u činjenici da su u njoj dom našli i brojni pripadnici manjinskih naroda kao što su Srbi, Bošnjaci, Talijani, Slovenci, Mađari, Česi, Crnogorci, Slovaci itd. Ovu činjenicu valja tretirati kao blagodat i koristiti sve modalitete kojima se nazočnost neke manjinske zajednice koristi kao jedan razvijanje veza s matičnom zemljom.

Manjinski narodi moraju ostati most suradnje između Hrvatske i matične domovine. U tom kontekstu pripadnici bošnjačkoj naroda u Republici Hrvatskoj iskazuju svoj poseban interes za uključivanjem u sve modele gospodarske, kulturne i druge suradnje dviju nezavisnih i susjednih država Republike Hrvatske i Republike Bosne i Hercegovine. Na istovjetan način ocjenjujemo ulogu drugih manjinskih naroda glede povezanosti s matičnim zemljama.

SDA Hrvatske pozdravlja sve ugovore, sporazume i druge oblike povezanosti kojima se razvija i intenzivira ravnopravna suradnja dviju država.

SDA Hrvatske posebno naglašava prirodnu povezanost dviju država koje, samo zajedničkim i interesnim povezivanjem mogu uključiti se u svjetske i europske integracije.

SDA Hrvatske posebnu pažnju posvećuje pripadnicima bošnjačkog naroda u Republici Hrvatskoj naglašavajući potrebu da im se osigura ravnopravan tretman glede osobnog rada i poduzetništva. Bez solidne ekonomske osnove, naime, ova zajednica neće biti na dužu stazu kadra očuvati svoj kolektivitet. U tom kontekstu SDA Hrvatske će poticati i podržavati sve programe kojima se potiče privatno poduzetništvo pripadnika bošnjačkog naroda u Republici Hrvatskoj. U svojem nastupu će posebnu pažnju usmjeriti na Bosnu i Hercegovinu ali i na međunarodnu zajednicu kako bi se aktualizirao problem opstanka ove zajednice u Hrvatskoj

Osnovni zadaci SDAH u 2023 godini ostaju kao i zadaci za 2022. odnosno, intenzivniji rad po ograncima, te privlačenje novih mladih ljudi i njihovog uključivanja u rad Stranke i preuzimanja određenih dužnosti. Dakle najvažniji zadatak je jačanje uloge ogranaka, odnosno rad na terenu..

U programu rada za 2023.godinu naglašavamo slijedeće zadatke:

  1. OSNAŽIVANJE SDAH OKUPLJANJEM  NOVIH ČLANOVA

Politički   kredibilitet  stranaka na   političkoj sceni  i snagu za  ostvarivanja  ciljeva radi kojih je Stranka  osnovana temelji se  isključivo na izbornim rezultatima.

Izborni rezultat Stranke ovisi o broju glasova koje Stranka osvoji na izborima.

Izborni rezultat  SDAH  (kao i svake druge Stranke) ovisi o brojnosti i discipliniranosti članova  Stranke i ne članova Stranke (bošnjačkog, „Muslimanskog“)  koje ima razvijenu svijest  da je SDAH jedini politički faktor preko kojeg se mogu ostvariti njihovi interesi, a preduvjet ostvarivanja tog interesa  je da se na izborima postigne dobar rezultat i tek tada se može nastupiti kao ravnopravan politički faktor prema drugim relevantnim političkim subjektima i tražiti ono što im pripada, a alternativa tome je, budimo iskreni, moljakanje drugih i ovisnost o njihovoj dobroj volji da se zauzme za ostvarenje interesa bošnjačke manjine, koje nota bene, uglavnom nema.

SDAH, s obzirom na brojnost  Bošnjaka, Muslimana (veliko M)  i Hrvata islamske vjeroispovijesti (koji su uglavnom pripadaju tradicijskom-kulturnom krugu  Bošnjaka), ima  veliku potencijalnu biračku bazu te je osnovni imperativ pronaći način kako privući njihovu pažnju i potaknuti ih da izađu na izbore i glasaju za SDAH. 

Prije samog djelovanja animiranja  Bošnjaka i dr. da se učlane (ili barem da glasaju za SDAH)  u SDAH  trebamo unutar Stranke napraviti ozbiljnu analizu koji su to razlozi doveli do trenutnog/trajnog  stanja da Bošnjaci imaju takav odnos nezainteresiranosti i ne povjerenja prema  SDAH usprkos činjenici da su SDA BiH i njen prvi Predsjednik rahmetli Alija Izetbegović duboko ukorijenjeni u svijest  i biće svakog Bošnjaka te neospornoj činjenici da nema nikog drugog na političkoj sceni u Hrvatskoj osim SDAH koji se može i želi  baviti  interesima Bošnjaka  u Hrvatskoj.

Zašto u sredinama gdje SDAH ima npr. 50 članova na izborima SDAH dobije manje glasova nego što ima članova umjesto da dobije 2-3 puta više glasova (član SDAH + 2 člana obitelji).

Zašto se Bošnjaci „mazohistički“, nihilistički odriču svih benefita koje im po Ustavu i Zakonu pripadaju te glasaju za „velike“ stranke ili uopće ne izlaze na izbore a zaobilaze SDAH koja im jedina te benefite može i želi ostvariti. 

Koji su razlozi da Bošnjaci tako uporno rade u korist svoje štete?

Dok se ne utvrde i otklone razlozi ovakvog odnosa Bošnjaka i dr. prema SDAH kvalitetnih pomaka neće biti.

Mogu se mijenjati imena na mjestu Predsjednika i Predsjedništva Stranke, Glavnog odbora itd. ali to ništa neće promijeniti.

Predlažemo da se određenim metodama, od neposrednog  razgovora,  putem anketa i sl.  unutar  bošnjačkog korpusa  utvrditi kako Bošnjaci percipiraju SDAH,  koji su razlozi takve percepcije, zašto mu ne ukazuju svoje povjerenje, što ih smeta, čuti njihove prijedloge, te proraditi na otklanjanju uzroka.

Osnovni a vjerojatno i jedini model djelovanja na potencijalnu biračku bazu SDAH je razvijanje svijesti kod  Bošnjačkog korpusa u RH  da jedini politički subjekt oko kojeg se Bošnjaci,  Muslimani (M) i Hrvati islamske vjeroispovijesti mogu okupiti, politički artikulirati, zaštititi, ostvarivati Ustavna i zakonska prava koja im pripadaju a koja netko samo treba tražiti u njihovo ime   je SDAH .

Jasno im ukazati što sve gube i propuštaju ako svoj glas daju nekoj od „velikih“ stranaka umjesto za SDAH te da se to odražava na njihov svakodnevni život.

Kako riješiti problem?

Čelni ljudi po ograncima trebaju organizirati rad i susrete s ljudima na terenu te ih upoznati sa svim gore navedenim i inzistirati na snažnoj aktivnosti a ne da sve ostane samo na riječima.    

Udobrovoljiti ugledne/poznate  članove bošnjačkog korpusa, predstavnike  bošnjačkih asocijacija u RH da pristupe SDAH makar na simboličkoj razini bez aktivnog bavljenja politikom, bošnjačke Uleme da pomognu u ideji okupljanja te educiranja Bošnjaka u svojoj okolini sa kojima se susreću.

Računati na njihovo „politika me ne zanima“ ali im objasniti  važnost ideje i njihovu odgovornost, kao istaknutih i uglednih članova bošnjačke zajednice u Hrvatskoj  , da pomognu  jer prvaci/elita  nekog manjinskog naroda, htjeli-ne htjeli,  imaju uzvišenu obvezu raditi na boljitku pripadnika svog naroda i zajednice.

Računati da postoji mogućnost da će  neki od čelnika bošnjačkih asocijacija jačanje SDAH i pretvaranje SDAH u kohezivni faktor svih Bošnjaka u Hrvatskoj doživjeti kao njihovo marginaliziranje i gubitak utjecaja, što je netočno, te sa svima treba obaviti razgovore i upoznati ih sa činjenicama i ukazati im da asocijacije koje vode i oni kao njihovi predstavnici od toga mogu samo imati koristi.

Po potrebi predstavnike bošnjačkih asocijacija  uključiti  u stranačka tijela tako da se osjete da su dio ovog, za Bošnjake, projekta od krucijalne važnosti.

Moramo biti svjesni da je zadobivanja povjerenja bošnjačkog korpusa vrlo složen proces koji nije moguće izvesti na horuk-preko noći nego traži  ozbiljan angažman te da će se ozbiljniji rezultati  početi nazirati u roku 2-5 godina.

Ostvarenje  kvalitetnih pomaka u ovom projektu  ne može „pasti na leđa“ par ljudi već je  neophodno  da se velik broj ljudi ozbiljno uhvati posla te se  napravi ozbiljna strategija koja bi se artikulirala kroz akte Stranke (pravilnik i sl.)  u smjeru ostvarivanja ovog cilja sa jasno naznačenim zadacima, osobama, rokovima i željenim rezultatima, periodičnim  nadzorom da li se ispunjavaju preuzeti zadaci, rezultatima kroz određeni vremenski period i sl.

Sa gore navedenom temom usko je povezano:

  1. AKTIVNOSTI OGRANAKA I REGISTRACIJA ČLANSTVA

Analizirati rad svih ogranaka i utvrditi smjernice njihovih aktivnosti. Utvrditi plan aktivnosti rada po pojedinim ograncima, i odrediti nosioce tih aktivnosti. Temeljem tih aktivnosti formirat nove ogranke u mjestima u kojima Stranka nema ogranaka ili je rad ogranaka u stagniranju. Nastaviti s aktivnostima na obnovi članstva SDA Hrvatske po jedinstvenom registru koji će se voditi u  Središnjici  stranke. Unapređenje  članarine za članstvo.

 U cilju jačanja uloge mladih u radu SDAH dati poticaj svakoj njihovoj aktivnosti. U tu svrhu organizirati Susret Bošnjačke omladine regije,  ožujak – travanj 2023. Dvodnevno druženje (subota, nedjelja) popraćeno adekvatnim sadržajima.

Treba ažurirati postojeću evidenciju članstva, uplate članarine, te ostala eventualna odstupanja. Ogranci su dužni središnjem uredu Stranke dostavljati sve podatke o članstvu kako bi isti bili upisani u jedinstveni registar članova.

  1. JAČANJE VEZE SA SVIM BOŠNJAČKIM ASOCIJACIJAMA

Sa svim bošnjačkim asocijacijama koje za to izraze spremnost osnažiti suradnju. Prisustvovati aktivnostima koje one organiziraju, pozivati ih na naše manifestacije.  Raditi na utvrđivanju  zajedničke  platforme koja bi obuhvaćala sva bitna pitanja zajedničkog rada i djelovanja  a sve u cilju ostvarivanja što boljeg položaja Bošnjaka u RH.

  1.  SKUPŠTINA,PREDSJEDNIŠTVO I GLAVNI ODBOR STRANKE

Tijekom 2023 godine se planira održati 4. (po potrebi i više) sjednice Predsjedništva i 1. sjednica Glavnog odbora. Skupština.

Prema financijskim mogućnostima planira se posjeta SDA Hrvatske SDA  BiH u  Sarajevu, gdje bi se razmijenila iskustva te dogovorile eventualno zajedničke aktivnosti.

Poduzimati i druge aktivnosti koje nametne svakodnevnica sa kojom ćemo se tijekom 2023. godine susretati.

 

Program rada SDAH za 2023. godinu možete preuzeti ovdje.

Održana sjednica Predsjedništva SDA Hrvatske

Održana sjednica Predsjedništva SDA Hrvatske na kojoj je usvojen Financijski plan za 2023.godinu,
te program rada SDA H za 2023 godinu Prihvaćeno je i Izvješće predsjednika Stranke o radu tijela
Stranke u 2022. godini. Vezano na stanje i ponašanje pojedinih članova koja su suprotna Statutu i
drugim aktima Stranke Predsjedništvo je donijelo odluku o isključenju iz stranke člana Ishaka
Hodžića, te podržalo predsjednika SDAH da u skladu sa svojim ovlaštenjima Odlukom o
privremenom oduzimanju prava na obnašanje svih funkcija u Stranci izrekne mjeru suspenzije za
članove Sejad Sedić i Esad Spahić. Nadalje utvrđena je i godišnja članarine u iznosu od 5 eura za
2023.godinu.

Financijski plan za 2022. godinu (zbirni i po programima)

Financijski plan za 2022. godinu (zbirni i po programima) možete preuzeti ovdje.

Bilješke uz završni izvještaj za 2021. godinu i plan za 2022. godinu

Bilješke uz završni izvještaj za 2021. godinu i plan za 2022. godinu možete preuzeti ovdje.

Financijski izvještaj neprofitnih organizacija za 2021. godinu

Financijski izvještaj neprofitnih organizacija za 2021. godinu možete preuzeti ovdje.

18.12.2021. održana sjednica Predsjedništva SDAH

Predsjedništvo SDAH na sjednici održanoj 18.12.2021. usvojilo je Program rada za 2022. i Financijski plan za 2022. godinu.

(više…)

Održane sjednice Glavnog odbora i Predsjedništva SDA Hrvatske

21. veljače 2021. godine održane su sjednice Glavnog odbora i Predsjedništva SDA Hrvatske na kojima je usvojen Financijski izvještaj za 2020.godinu. Prihvaćeno je i Izvješće predsjednika Stranke o radu tijela Stranke u 2020. godini te su usvojeni program rada i financijski plan za 2021. godinu. Prihvaćena je informacija o aktivnostima vezanim za predstojeće lokalne izbore u RH i donesena je slijedeća

Odluka

1. Ovlašćuju se predsjednici ogranaka da vode pregovore s predstavnicima stranaka. Ovlaštenja za pregovore će navedenim izdati Predsjednik Stranke.
2. O toku pregovora predsjednici ogranaka će informirati središnjicu odnosno predsjednika.
3. U finalizaciju pregovora a prije potpisa dogovorenog uključuje se predsjednik Stranke.

Određeno je da se ograncima SDAH koji nisu održali Skupštine omogući održavanje istih u skladu sa Statutom (Dubrovnik, Gunja i dr.).