Osnovan Forum mladih SDA Hrvatske

_DSC7338

Dana 12. ožujka u prostorijama Islamskog  centra  održana je Osnivačka skupština Foruma mladih SDAH. Na Skupštini je donijeta odluka o osnivanju Foruma mladih SDAH sa sjedištem u Zagrebu, Mandalićina 17. Skupštinu je pozdravio i zaželio uspjeh u radu Skupštine i Foruma Predsjednik SDAH gosp. Mirsad Srebreniković. Također, izrazio je zadovoljstvo i spremnost Stranka da pruži svu potrebnu pomoć i potporu Forumu. Za predsjednika Foruma jednoglasno je izabran: Imran Srebreniković, za podpredsjednike: Lukman Muftić i Armin Hodžić, a za tajnika Amir Hasanović.