Održane Skupštine ogranaka SDAH Rijeke, Velike Gorice, Zagreba i Pule

HASIB MUMINOVIĆ NOVI PREDSJEDNIK SDA HRVATSKE OGRANKA RIJEKA

Dana 09.09.2018. s početkom u 14:30 sati održana je skupština SDAH ogranka Rijeka u prostorijama  UBBDRH OGR U RIJECI, Vodovodna 13Sjednicom je predsjedavao povjerenik Hasib Muminović. Nakon kratkog uvoda Povjerenika, članovi Skupštine osudili su novonastale situacije u Stranci te postupke njihovog bivšeg predsjednika Senada Durakovića. Nakon izbora radnog predsjedništva  izabrani su ostali organi Skupštine: zapisničar, dva ovjerovitelja zapisnika, verifikaciona, kandidaciona i izborna komisija.  Jednoglasnom odlukom skupštine za predsjednika SDAH ogranka Rijeka izabran je Hasib Muminović, kao i predsjedništvo Stranke ogranka Rijeka.  Skupština je zatim odabrala delegate za Skupštinu SDA Hrvatske. Na kraju Skupštine prisutnima se obratio predsjednik SDA Hrvatske Mirsad Srebreniković, upoznao je prisutne sa situacijom unutar Stranke, prilikom čega su skupštinari iskazali žaljenje i nezadovoljstvo pojedinih članova Stranke.

LUKMAN MUFTIĆ NOVI PREDSJEDNIK SDA HRVATSKE OGRANKA ZAGREB

Dana 12.09.2018 u prostorijama SDA Hrvatske, Mandaličina 17  s početkom u 20:00 sati održana je izborna Skupština SDAH ogranka Zagreb. Sjednicu je otvorio zamjenik predsjednika ogranka Zagreb Lukman Muftić, te se  ukratko obratio skupu. Nadalje, predložio je članove radnog predsjedništva nakon čega je isto na čelu s predsjednikom Mirsadom Srebrenikovićem preuzelo vođenje Skupštine.  Predložena su, te jednoglasno usvojena ostala tijela izborne skupštine. Za predsjednika gradske organizacije jednoglasnom odlukom izabran je Lukman Muftić,  kao i šest članova predsjedništva. Radno predsjedništvo potom je predložilo imena delegata za redovnu izbornu Skupštinu Stranke, koja su jednoglasno prihvaćena od strane Skupštine. Na kraju sjednice, Predsjednik radnog predsjedništva je prepustio riječ novoizabranom predsjedniku Ogranka. Lukman Muftić se zahvalio na ukazanom povjerenju, te obećao da će uz ostale članove organizacije savjesno i odgovorno voditi zagrebački ogranak SDA Hrvatske.  Na kraju sjednice je izrazio nezadovoljstvo trenutnom situacijom unutar Stranke i pokušajima njene destrukcije od strane pojedinih članova.

OMER ALIBAŠIĆ NOVI PREDSJEDNIK SDA HRVATSKE OGRANKA VELIKA GORICA

Rujna 2018. godine, s početkom u 19 sati u Velikoj Gorici, Trg kralja Tomislava 34, održana je skupština SDA Hrvatske ogranka Velike Gorice koju je sazvao Omer Alibašić, povjerenik za ogranak Veliku Goricu. Povjerenik Omer Alibašić otvorio je Skupštinu te pozdravio prisutne a zatim je predložio članove radnog predsjedništva. Predsjednik radnog predsjedništva Mirsad Srebreniković  članovima Skupštine predložio je dnevni red. Nakon izglasavanja dnevnog reda, Skupština je glasala o izboru skupštinskih radnih tijela. Skupština je pristupila glasanju za izbor predsjednika, te predsjedništva ogranka Velika Gorica. Jednoglasno je izglasano predsjedništvo te za predsjednika je izabran Omer Alibašić. Skupština je predložila delegate za nadolazeću redovnu skupštinu SDA Hrvatske, koji su potom jednoglasno izabrani. Predsjednik Srebreniković čestitao je izabranima, te zaželio  puno sreće u budućem radu. Novoizabrani predsjednik Ogranka Omer Alibašić se na kraju  zahvalio Skupštini na ukazanom povjerenju te naglasio da je pred strankom period u kojem će se samo predanim radom i požrtvovnošću članova moći raditi na poboljšavanju sveukupnog stanja Bošnjaka, kako u Velikoj Gorici tako i u Republici Hrvatskoj.

NERMIN DURAKOVIĆ NOVI PREDSJEDNIK SDAH OGRANKA PULA

15.09. 2018. godine s početkom u 19:00 sati održana je redovna izborna skupština SDAH ogranka Pule. Skupština se održala u prostorijama Stranke. Predsjednik SDAH Pula, otvorio je skupštinu. Nakon uvodnog govora, izabrana su skupštinska tijela. Nadalje, Skupština je za novog predsjednika SDAH Pula izabrala Nermina Durakovića, članove predsjedništva, kao i delegate za Skupštinu SDAH.

Skupštine ogranaka Raša, Labin, Umag i Zadar uskoro će biti održane, dok u ogranku SDA Gunja nisu ispunjeni uvjeti da se održi skupština, pa će se ista održati kada se za to steknu uvjeti, obzirom da je ogranak u Gunji raspušten. Što se tiče održavanja Skupština ogranaka Dubrovnik, Petrinja i Sisak, središnjica ne raspolaže podacima o njihovoj organizaciji, jer isti ne komuniciraju sa centralom Stranke. Nadalje, 10. redovna Skupština SDAH održat će se 30.09.2018 u Zagrebu u Islamskom centru s početkom u 10:00 sati. Svi ogranci dužni su zapisnike sa održanih svojih skupština dostaviti u središnjicu Stranke do 25.09.2018. kako bi se utvrdili delegati svakog ogranka za Skupštinu Stranke. Oni koji ne dostave imena delegata iz svojih ogranaka za Skupštinu, isti neće moći prisustvovati 10. Skupštini SDA Hrvatske.