Odluka o isključenju iz Stranke Ismeta Mešanovića

Predsjedništvo SDAH donijelo je dana 9. veljače 2017. godine sljedeću:

Odluku

o isključenju iz Stranke Ismeta Mešanovića

  1. Isključuje se iz članstva SDAH Ismet Mešanović  zbog neaktivnosti i  djelovanja u suprotnosti s Programom, Statutom i drugim odlukama organa Stranke, čime je  nanesena šteta Stranci.
  2. Nepoštivanja odluka Stranke i organa SDAH, vezano na Odluku Predsjedništva SDAH o raspuštanju Ogranak SDAH u Rijeci, jer je bio dužan odmah povjereniku staviti na raspolaganje službenu prostoriju Stranke, te predati žig ogranka i zastavu SDA što je odbio učiniti.
  3. Opstruiranja u rad povjerenika, Senad Duraković i članova povjerenstva SDAH – ogranak Rijeka.
  4. Zadužuje se Predsjednik SDAH da odluku o isključenju iz Stranke Ismeta Mešanovića dostavi povjereniku ogranka SDAH Rijeka.
  5. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Predsjednik SDAH

Mirsad  Srebreniković