Financijsko izvješće za 2016. godinu

Financijsko izvješće za 2016. godinu možete preuzeti ovdje.
Bilješke uz financijsko izvješće za 2016. godinu možete preuzeti ovdje.
Izvješće o primljenim donacijama z apotporu političkog djelovanja u 2016. godini možete preuzeti ovdje.