10.10.2020. održana 6. sjednica Predsjedništva Stranke

Predsjedništvo Stranke na 6. sjednici održanoj 10.10.2020. godine, razmotrilo je stanje u stranci i primilo izvještaje ogranaka o aktivnostima u istima. O učešću Stranke na proteklim Parlamentarnim izborima analizirani su doprinosi Ogranaka i ocjenjeni su postignuti rezultati.
Izraženo je zadovoljstvo sa postignutim rezultatima i istaknuto priznanje Ograncima za sve provedene aktivnosti.

S tim u vezi Predsjedništvo Stranke donijelo slijedeće zaključke :

 1. Na parlamentarnim izborima održanim 05.07.2020. u XII. Izbornoj jedinici od ukupno 7 kandidata za zastupnika albanske, bošnjačke, crnogorske, makedonske i slovenske nacionalne manjine od kojih su 4 kandidata bošnjačke nacionalne manjine, kandidat SDAH Bermin Meškić je na drugom mjestu po osvojenom broju glasova.
  S obzirom na brojnost kandidata za zastupnika u XII izbornoj jedinici i izlaznost bošnjačke populacije na glasanje, ostvareni su solidni izborni rezultati koji mogu poslužiti kao dobra smjernica za buduće izbore.
 2. Sporazumom o suradnji radi kandidature za zastupnika u Sabor RH sklopljenim između Bermina Meškića i Stranke demokratske akcije Hrvatske koju zastupa predsjednik Mirsad Srebreniković regulirana su prava i obveze potpisnika Sporazuma tijekom predizborne kampanje za zastupnika u Saboru RH. Sve Sporazumom preuzete obveze prema kandidatu su ispunjene, te prozivke Bermina Meškića o neispunjavanju obveza od SDAH su neutemeljene.
  U svezi svega navedenog, Predsjedništvo Stranke demokratske akcije Hrvatske izražava nezadovoljstvo javnim istupima Bermina Meškića na društvenim mrežama kojim pokušava unijeti razdor u članstvu Stranke što mu na njegovu žalost ne uspijeva. Ovakvi postupci i zahtjevi Bermina Meškića iracionalni su i neutemeljeni pa se SDAH ograđuje od njih i smatra ih bez predmetnim.
 3. Usvojene su smjernice za izradu Plana rada SDAH za 2021. godinu.
 4. U cilju blagovremene pripreme za Lokalne izbore nalaže se ograncima da provedu u svojim sredinama sve radnje kako bi što bolje pripremili. U tu svrhu svaki ogranak provest će aktivnosti unutar članstva, a posebno na iznalaženju novih članova. Isto tako treba ažurirati postojeću evidenciju članstva, uplate članarine, te ostala eventualna odstupanja. Ogranci su dužni središnjem uredu Stranke dostavljati sve podatke o članstvu kako bi isti bili upisani u jedinstveni registar članova. Smatramo da je primjeran ovaj vremenski period za sve ogranke da mogu izvršiti ove naložene
  aktivnosti.
 5. Stranka će se posebno založiti u aktivnostima oko popisa stanovništva 2021. i nastojati će da to bude zajedničko djelovanje sa ostalim bošnjačkim asocijacijama.
 6. Posjeta Bisere Turković ministrice Vanjskih poslova BiH našoj Stranci bila je sadržajna i plodonosna i protekla je u dobroj atmosferi. Posebno se ističe njena posjeta ogranku SDAH Sisak na kojem su članovi Ogranka mogli u jednoj ležernoj atmosferi upoznati gošću sa svojim aktivnostima. Posebno je pozdravljeno da će ministrica Turković 21.11.2020 boraviti u Puli.
 7. Raspravljalo se i o oživljavanju rada pojedinih Ogranaka, kao i o sabotiranju rada nekih Ogranaka i imenovanju Povjerenika.