Donacije za potporu političkog djelovanja u razdoblju od 01.01.2015. do 30.06.2015.

SDA H nije imala donacija za potporu političkog djelovanja u razdoblju od 01.01.2015.  do  30.06.2015.