Autor: SDAH Admin

SJEDNICA GLAVNOG ODBORA SDAH ZAKAZANA ZA 24.02.2019.

Za sjednicu Glavnog odbora koja će se održati u nedjelju 24.02.2019. s početkom u 11,00 sati, predložen je sljedeći:

D N E V N I R E D

 1. Izvod iz zapisnika sa prethodne sjednice,
 2. Izvještaj o financijskom poslovanju SDAH za 2018. godinu,
 3. Program rada SDAH za 2019 godinu,
 4. Financijski plan SDAH za 2019. godinu,
 5. Izvještaj o aktivnostima SDAH u 2018. godini,
 6. Tekuća problematika i razno.

Isti dan s početkom u 10,00 održat će se i sjednica Predsjedništva SDAH.

Dnevni red možete preuzeti ovdje.

16.12.2018. održana sjednica Predsjedništva Stranke

Predsjedništvo Stranke na sjednici održanoj 16.12.2018. godine, usvojilo je financijski plan i program rada za 2019. godinu. Temeljna načela Stranke su: afirmacija ljudskih i građanskih prava, demokracija, tržišna privreda i privatno poduzetništvo, unapređenje socijalnih prava, ravnopravnost i afirmacija legitimnih prava nacionalnih manjina, afirmacija i zaštita nacionalne samobitnosti i političke zastupljenosti Bošnjaka u Hrvatskoj i njihova integracija u javni život Republike Hrvatske.
Prioritet u radu dati na stanje u ograncima, analizirati rad svih ogranaka i utvrditi smjernice njihovih aktivnosti. Utvrditi plan aktivnosti rada po pojedinim ograncima, i odrediti nosioce tih aktivnosti. Temeljem tih aktivnosti formirat nove ogranke u mjestima u kojima Stranka nema ogranaka ili je rad ogranaka u stagniranju. Nastaviti s aktivnostima na obnovi članstva SDA Hrvatske po jedinstvenom registru koji će se voditi u Središnjici stranke. Unapređenje članarine za članstvo. Sa svim bošnjačkim asocijacijama koje za to izraze spremnost osnažiti suradnju. Prisustvovati aktivnostima koje one organiziraju, pozivati ih na naše manifestacije.
Raditi na utvrđivanju zajedničke platforme koja bi obuhvaćala sva bitna pitanja zajedničkog rada i djelovanja a sve u cilju ostvarivanja što boljeg položaja Bošnjaka u RH.

Predsjedništvo je raspravljalo o stanju u Stranci i pojedinim ograncima i nakon iscrpne analize stanja jednoglasno donosi sljedeće zaključke i odluke :

Osuđuju se sve nelegalne i zakulisne radnje koje provode pojedini članovi Stranke i neki bivši članovi, kako bi ostvarili vlastite osobne ciljeve i unijeli raskol unutar Stranke. Pokušaj opstrukcije i blokiranja rada Stranke od strane neovlaštene osobe otkriva nove dimenzije u njihovom drskom ponašanju što ne pridonosi zakonitom radu Stranke i ispunjavanju njene
funkcije.

Zbog neaktivnosti i djelovanja u suprotnosti s Programom, Statutom i drugim odlukama organa Stranke, raspušta se Ogranak SDAH u Petrinji, te se razrješuje predsjednik Ogranka SDAH Petrinja Hamzalija Hafizović kao i članovi Predsjedništva Ogranak SDAH u Petrinja.
U Povjerenstvo navedenog ogranka imenuje se Ishak Hodžić, predsjednik i članovi Sejad Sedić i Sanel Omić. Posebno se konstatira da je Arminu Hodžiću prestalo članstvo u SDAH jer je isti isključen iz SDAH i osuđuje se njegovo djelovanje u kojem se poziva da nastupa u ime SDAH, jer za to nema ovlaštenje. Predsjedništvo je iz članstva SDAH isključilo Hamzaliju Hafizovića, Senada Durakovića i Mirsada Pezerovića zbog kršenja Statuta,
neaktivnosti i djelovanja u suprotnosti od politike i Programa i drugim odlukama organa Stranke, te rušenja ugleda Stranke.

U Zagrebu 20.12.2018.


Mirsad Srebreniković
predsjednik 

Odluka o isključenju iz Stranke Mirsad Pezerović

Predsjedništvo SDAH donijelo je dana 16. prosinca 2018. godine sljedeću:

Odluku

o isključenju iz Stranke Mirsad Pezerović

 1. Isključuje se iz članstva SDAH Mirsad Pezerović zbog kršenja Statuta,
  neaktivnosti i djelovanja u suprotnosti od politike, Programa i drugih akata organa Stranke, te rušenja ugleda Stranke.
 2. Nepoštivanja odluka Stranke i organa SDAH, vezano na Odluku
  Predsjedništva SDAH o sazivanju sjednice Glavnog odbora stranke za
  2.09.2018., kao i ignoriranje Odluke Predsjedništva Stranke od 12.08.2018. o raspuštanju ogranka SDAH Rijeka, te odbijanja da povjereniku preda dokumentaciju Ogranka, odnosno izvrši primopredaju u skladu s odlukama Stranke.
 3. Opstruiranja u rada Predsjednika i Predsjedništva Stranke te istupanje mimo dogovora sa istima.
 4. Zadužuje se Predsjednik SDAH da odluku o isključenju iz Stranke Mirsada Pezerovića dostavi istom.
 5. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik SDAH
Mirsad Srebreniković

Odluka o isključenju iz Stranke Senada Duraković

Predsjedništvo SDAH donijelo je dana 16. prosinca 2018. godine sljedeću:

Odluku

o isključenju iz Stranke Senada Duraković

 1. Isključuje se iz članstva SDAH Senada Duraković zbog kršenja Statuta,
  neaktivnosti i djelovanja u suprotnosti od politike, Programa i drugih akata organa Stranke, te rušenja ugleda Stranke.
 2. Nepoštivanja odluka Stranke i organa SDAH, vezano na Odluku Predsjedništva SDAH o sazivanju sjednice Glavnog odbora stranke za 2.09.2018., kao i ignoriranje Odluke Predsjedništva Stranke od 12.08.2018. o raspuštanju ogranka SDAH Rijeka, te odbijanja da povjereniku preda dokumentaciju Ogranka, odnosno izvrši primopredaju u skladu s odlukama Stranke.
 3. Opstruiranja u rada Predsjednika i Predsjedništva Stranke te istupanje mimo dogovora sa istima.
 4. Zadužuje se Predsjednik SDAH da odluku o isključenju iz Stranke
  Senada Durakovića dostavi i ogranku SDAH Rijeka.
 5. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik SDAH
Mirsad Srebreniković

Odluka o isključenju iz Stranke Hamzalije Hafizović

Predsjedništvo SDAH donijelo je dana 16. prosinca 2018. godine sljedeću:

Odluku

o isključenju iz Stranke Hamzalije Hafizović

 1. Isključuje se iz članstva SDAH Hamzalija Hafizović zbog kršenja Statuta, neaktivnosti i djelovanja u suprotnosti od politike i Programa i drugim odlukama organa Stranke, te rušenja ugleda Stranke.
 2. Nepoštivanja odluka Stranke i organa SDAH, vezano na Odluku Predsjedništva SDAH o sazivanju sjednice Glavnog odbora stranke za 2.09.2018., kao i ignoriranje Odluke Predsjedništva Stranke o provođenju redovnih izbora u ogranku Petrinja, te odbijanje učešća u pripremi i radu 10. Izborne Skupštine SDAH, kao i kontinuiranoj opstrukciji u radu Stranke.
 3. Opstruiranja u rada Predsjednika i Predsjedništva Stranke te istupanje mimo dogovora sa istima.
 4. Zadužuje se Predsjednik SDAH da odluku o isključenju iz Stranke Hamzalije Hafizovića dostavi i ogranku SDAH Sisak.
 5. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik SDAH
Mirsad Srebreniković