Autor: SDAH Admin

Održane Skupštine ogranaka SDAH Rijeke, Velike Gorice, Zagreba i Pule

HASIB MUMINOVIĆ NOVI PREDSJEDNIK SDA HRVATSKE OGRANKA RIJEKA

Dana 09.09.2018. s početkom u 14:30 sati održana je skupština SDAH ogranka Rijeka u prostorijama  UBBDRH OGR U RIJECI, Vodovodna 13Sjednicom je predsjedavao povjerenik Hasib Muminović. Nakon kratkog uvoda Povjerenika, članovi Skupštine osudili su novonastale situacije u Stranci te postupke njihovog bivšeg predsjednika Senada Durakovića. Nakon izbora radnog predsjedništva  izabrani su ostali organi Skupštine: zapisničar, dva ovjerovitelja zapisnika, verifikaciona, kandidaciona i izborna komisija.  Jednoglasnom odlukom skupštine za predsjednika SDAH ogranka Rijeka izabran je Hasib Muminović, kao i predsjedništvo Stranke ogranka Rijeka.  Skupština je zatim odabrala delegate za Skupštinu SDA Hrvatske. Na kraju Skupštine prisutnima se obratio predsjednik SDA Hrvatske Mirsad Srebreniković, upoznao je prisutne sa situacijom unutar Stranke, prilikom čega su skupštinari iskazali žaljenje i nezadovoljstvo pojedinih članova Stranke.

LUKMAN MUFTIĆ NOVI PREDSJEDNIK SDA HRVATSKE OGRANKA ZAGREB

Dana 12.09.2018 u prostorijama SDA Hrvatske, Mandaličina 17  s početkom u 20:00 sati održana je izborna Skupština SDAH ogranka Zagreb. Sjednicu je otvorio zamjenik predsjednika ogranka Zagreb Lukman Muftić, te se  ukratko obratio skupu. Nadalje, predložio je članove radnog predsjedništva nakon čega je isto na čelu s predsjednikom Mirsadom Srebrenikovićem preuzelo vođenje Skupštine.  Predložena su, te jednoglasno usvojena ostala tijela izborne skupštine. Za predsjednika gradske organizacije jednoglasnom odlukom izabran je Lukman Muftić,  kao i šest članova predsjedništva. Radno predsjedništvo potom je predložilo imena delegata za redovnu izbornu Skupštinu Stranke, koja su jednoglasno prihvaćena od strane Skupštine. Na kraju sjednice, Predsjednik radnog predsjedništva je prepustio riječ novoizabranom predsjedniku Ogranka. Lukman Muftić se zahvalio na ukazanom povjerenju, te obećao da će uz ostale članove organizacije savjesno i odgovorno voditi zagrebački ogranak SDA Hrvatske.  Na kraju sjednice je izrazio nezadovoljstvo trenutnom situacijom unutar Stranke i pokušajima njene destrukcije od strane pojedinih članova.

OMER ALIBAŠIĆ NOVI PREDSJEDNIK SDA HRVATSKE OGRANKA VELIKA GORICA

Rujna 2018. godine, s početkom u 19 sati u Velikoj Gorici, Trg kralja Tomislava 34, održana je skupština SDA Hrvatske ogranka Velike Gorice koju je sazvao Omer Alibašić, povjerenik za ogranak Veliku Goricu. Povjerenik Omer Alibašić otvorio je Skupštinu te pozdravio prisutne a zatim je predložio članove radnog predsjedništva. Predsjednik radnog predsjedništva Mirsad Srebreniković  članovima Skupštine predložio je dnevni red. Nakon izglasavanja dnevnog reda, Skupština je glasala o izboru skupštinskih radnih tijela. Skupština je pristupila glasanju za izbor predsjednika, te predsjedništva ogranka Velika Gorica. Jednoglasno je izglasano predsjedništvo te za predsjednika je izabran Omer Alibašić. Skupština je predložila delegate za nadolazeću redovnu skupštinu SDA Hrvatske, koji su potom jednoglasno izabrani. Predsjednik Srebreniković čestitao je izabranima, te zaželio  puno sreće u budućem radu. Novoizabrani predsjednik Ogranka Omer Alibašić se na kraju  zahvalio Skupštini na ukazanom povjerenju te naglasio da je pred strankom period u kojem će se samo predanim radom i požrtvovnošću članova moći raditi na poboljšavanju sveukupnog stanja Bošnjaka, kako u Velikoj Gorici tako i u Republici Hrvatskoj.

NERMIN DURAKOVIĆ NOVI PREDSJEDNIK SDAH OGRANKA PULA

15.09. 2018. godine s početkom u 19:00 sati održana je redovna izborna skupština SDAH ogranka Pule. Skupština se održala u prostorijama Stranke. Predsjednik SDAH Pula, otvorio je skupštinu. Nakon uvodnog govora, izabrana su skupštinska tijela. Nadalje, Skupština je za novog predsjednika SDAH Pula izabrala Nermina Durakovića, članove predsjedništva, kao i delegate za Skupštinu SDAH.

Skupštine ogranaka Raša, Labin, Umag i Zadar uskoro će biti održane, dok u ogranku SDA Gunja nisu ispunjeni uvjeti da se održi skupština, pa će se ista održati kada se za to steknu uvjeti, obzirom da je ogranak u Gunji raspušten. Što se tiče održavanja Skupština ogranaka Dubrovnik, Petrinja i Sisak, središnjica ne raspolaže podacima o njihovoj organizaciji, jer isti ne komuniciraju sa centralom Stranke. Nadalje, 10. redovna Skupština SDAH održat će se 30.09.2018 u Zagrebu u Islamskom centru s početkom u 10:00 sati. Svi ogranci dužni su zapisnike sa održanih svojih skupština dostaviti u središnjicu Stranke do 25.09.2018. kako bi se utvrdili delegati svakog ogranka za Skupštinu Stranke. Oni koji ne dostave imena delegata iz svojih ogranaka za Skupštinu, isti neće moći prisustvovati 10. Skupštini SDA Hrvatske.

20.05.2018. održana sjednica predsjedništva SDAH

Predsjedništvo Stranke na sjednici održanoj 20.05.2018 godine, razmotrilo je stanje u stranci i donijelo slijedeće zaključke :

  1. Iz razloga ekonomičnosti i realiziranje izborne radnji zakazuje se sjednica Glavnog odbora za 2.09.2018. godine sa dnevnim redom koja će biti posvećena predstojećim izborima unutar SDAH na svim nivoima.
  2. U cilju blagovremene pripreme za izbore nalaže se ograncima da provedu u svojim sredinama sve radnje kako bi što bolje pripremili svoje izborne skupštine. U tu svrhu svaki ogranak provest će aktivnosti unutar članstva, a posebno na iznalaženju novih članova. Isto tako treba ažurirati postojeću evidenciju članstva, uplate članarine, te ostala eventualna odstupanja. Ogranci su dužni središnjem uredu Stranke dostavljati sve podatke o članstvu kako bi isti bili upisani u jedinstveni registar članova. Posebno se napominje ograncima da u ovim aktivnostima rasprave i o mogućim kandidatima svoje organizacije za organe svog ogranka kao i za organe Stranke u cjelini. Smatramo da je primjeran ovaj vremenski period za sve ogranke da mogu izvršiti ove naložene aktivnosti. Ostavlja se mogućnost ograncima Stranke da razmisle i o eventualnom kandidatu SDAH za izbor zastupnika u Hrvatski sabor.
  3. Predsjedništvo će na sjednici koja će se održati 02.09.2018. godine predložiti Glavnom odboru da donese Odluku o određivanje broja delegata za izbornu Skupštinu SDAH po ograncima.
    Osuđuju se sve nelegalne i zakulisne radnje koje provode pojedini članovi Stranke kako bi ostvarili neke osobne ciljeve i unijeli raskol unutar Stranke. Pokušaj sazivanja sjednice Glavnog odbora od strane neovlaštene osobe otkriva nove dimenzije u drskom ponašanju pojedinih članova Stranke što ne pridonosi zakonitom radu Stranke i ispunjavanju njene funkcije.

Propćenje SDAH

U novom broju Globusa „povjesničar“ Ivo Lučić, ponovno svojim pisanjem raspiruje mržnju i pokušava Bošnjake prikazati vjerskim radikalima. Ovaj put, u glavnu ulogu stavio je Stranku Demokratske Akcije, kako Bosne i Hercegovine, tako i Hrvatske. Lučiću je zasmetalo priopćenje SDA Hrvatske kojim „osuđuje svaki oblik javnog djelovanja koji pridonosi rastu tenzija“. Nastavite čitati

Armin Hodžić o hrvatsko-bošnjačkim odnosima u BiH i Hrvatskoj: “Treba smirivati situaciju u BiH, a ne dizati tenzije”

Glavni tajnik SDA Hrvatske, Armin Hodžić, komentirao je naslovnicu Globusa na kojoj se proziva Bakira Izetbegovića zbog kampa “Askeri”.

Što vam je zasmetalo?

Prije svega, situaciju u regiji treba smirivati, e ne podizati tenzije. Ovaj tjednik slovi kao relevantan i ovakve naslovnice i tekstovi ne pridonose rješavanju problema.

Što je sporno u tekstu? Nastavite čitati

Financijski plan SDA Hrvatske za 2018. godinu

 

PRIHODI:
3512/3513 PRIHODI JEDINICA LOKALNE UPRAVE 30.000,00
3211 ČLANARINE 0,00
3421 PRIHODI OD NAJMA PROSTORA 169.000,00
3551 DONACIJE 0,00
3413 PRIHODI OD KAMATA 50,00
UKUPNO PLANIRANI PRIHODI: 199.050,00
RASHODI:
4242 NAKNADA PUTNIH TROŠKOVA ČLANOVA 16.000,00
4243 NAKNADE OSTALIH TROŠKOVA 5.000,00
4251 TROŠKOVI TELEFONA, POŠTE, PRIJEVOZA 16.000,00
4259 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAV. 6.000,00
4253 TROŠKOVI PROMIDŽBE I INFORMIRANJA 5.000,00
4254 KOMUNALNE USLUGE 8.500,00
4255 ZAKUPNINE I NAJAMNINE 17.900,00
4257 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 55.000,00
4259 OSTALE USLUGE 3.000,00
4261 UREDSKI MATERIJAL I OST.MAT.TROŠKOVI 5.000,00
4263 ENERGIJA 26.000,00
4264 SITNI INVENTAR 2.000,00
4291 PREMIJE OSIGURANJA 2.000,00
4292 REPREZENTACIJA 15.000,00
4295 OSTALI NESPOMENUTI MAT. RASHODI 500,00
4300 TROŠAK AMORTIZACIJE 3.000,00
4431 BANKARSKE USLUGE 1.500,00
4511 DONACIJE 5.000,00
4512 STIPENDIJE 5.000,00
UKUPNI PLANIRANI RASHODI: 197.400,00
REZULTAT-VIŠAK PRIHODA: 1.650,00

 

MIRSAD SREBRENIKOVIĆ
PREDSJEDNIK

Financijski plan SDAH za 2018. godinu u PDF formatu možete preuzeti ovdje.