Autor: SDAH Admin

Financijski plan SDA Hrvatske za 2018. godinu

 

PRIHODI:
3512/3513 PRIHODI JEDINICA LOKALNE UPRAVE 30.000,00
3211 ČLANARINE 0,00
3421 PRIHODI OD NAJMA PROSTORA 169.000,00
3551 DONACIJE 0,00
3413 PRIHODI OD KAMATA 50,00
UKUPNO PLANIRANI PRIHODI: 199.050,00
RASHODI:
4242 NAKNADA PUTNIH TROŠKOVA ČLANOVA 16.000,00
4243 NAKNADE OSTALIH TROŠKOVA 5.000,00
4251 TROŠKOVI TELEFONA, POŠTE, PRIJEVOZA 16.000,00
4259 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAV. 6.000,00
4253 TROŠKOVI PROMIDŽBE I INFORMIRANJA 5.000,00
4254 KOMUNALNE USLUGE 8.500,00
4255 ZAKUPNINE I NAJAMNINE 17.900,00
4257 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 55.000,00
4259 OSTALE USLUGE 3.000,00
4261 UREDSKI MATERIJAL I OST.MAT.TROŠKOVI 5.000,00
4263 ENERGIJA 26.000,00
4264 SITNI INVENTAR 2.000,00
4291 PREMIJE OSIGURANJA 2.000,00
4292 REPREZENTACIJA 15.000,00
4295 OSTALI NESPOMENUTI MAT. RASHODI 500,00
4300 TROŠAK AMORTIZACIJE 3.000,00
4431 BANKARSKE USLUGE 1.500,00
4511 DONACIJE 5.000,00
4512 STIPENDIJE 5.000,00
UKUPNI PLANIRANI RASHODI: 197.400,00
REZULTAT-VIŠAK PRIHODA: 1.650,00

 

MIRSAD SREBRENIKOVIĆ
PREDSJEDNIK

Financijski plan SDAH za 2018. godinu u PDF formatu možete preuzeti ovdje.

Program rada SDA Hrvatske za 2018. godinu

STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE HRVATSKE (SDAH) utemeljena je 20. lipnja 1990. godine kao Stranka demokratske akcije Hrvatske – ogranak za Hrvatsku. Od veljače 1992. godine djeluje pod sadašnjim nazivom.

Temeljna načela Stranke su: afirmacija ljudskih i građanskih prava, demokracija, tržišna privreda i privatno poduzetništvo, unapređenje socijalnih prava, ravnopravnost i afirmacija legitimnih prava nacionalnih manjina, afirmacija i zaštita nacionalne samobitnosti i političke zastupljenosti Bošnjaka u Hrvatskoj i njihova integracija u javni život Republike Hrvatske i svih država nastalih raspadom bivše Jugoslavije te ostvarenjem čvrstih veza Bošnjaka u Republici Hrvatskoj s matičnim narodom i državom Republikom Bosnom i Hercegovinom.

SDA Hrvatske prihvaća i razvija tekovine suvremene politike koje uvode Hrvatsku u obitelj europskih demokracija zapadne provenijencije. Djelovanje SDA Hrvatske se oslanja na bogatu višestoljetnu tradiciju nazočnosti bošnjačkog naroda u Hrvatskoj kao i na prirodnu zainteresiranost Hrvatske za razvoj hrvatskog nacionalnog bića u Bosni i Hercegovini.

 SDA Hrvatske se posebno zalaže za sigurnost rada, stvaralaštva, poduzetništva i vlasništva na principima tržišne privrede. SDA Hrvatske poklanja posebnu pažnju na uspostavi dobrih ekonomskih, političkih, kulturnih odnosa s Bosnom i Hercegovinom.

Bogatstvo Hrvatske ogleda se, između ostalog, i u činjenici da su u njoj dom našli i brojni pripadnici manjinskih naroda kao što su Srbi, Bošnjaci, Talijani, Slovenci, Mađari, Česi, Crnogorci, Slovaci itd. Ovu činjenicu valja tretirati kao blagodat i koristiti sve modalitete kojima se nazočnost neke manjinske zajednice koristi kao jedan razvijanje veza s matičnom zemljom.

Manjinski narodi moraju ostati most suradnje između Hrvatske i matične domovine. U tom kontekstu pripadnici bošnjačkoj naroda u Republici Hrvatskoj iskazuju svoj poseban interes za uključivanjem u sve modele gospodarske, kulturne i druge suradnje dviju nezavisnih i susjednih država Republike Hrvatske i Republike Bosne i Hercegovine. Na istovjetan način ocjenjujemo ulogu drugih manjinskih naroda glede povezanosti s matičnim zemljama.

SDA Hrvatske pozdravlja sve ugovore, sporazume i druge oblike povezanosti kojima se razvija i intenzivira ravnopravna suradnja dviju država.

SDA Hrvatske posebno naglašava prirodnu povezanost dviju država koje, samo zajedničkim i interesnim povezivanjem mogu uključiti se u svjetske i europske integracije.

SDA Hrvatske posebnu pažnju posvećuje pripadnicima bošnjačkog naroda u Republici Hrvatskoj naglašavajući potrebu da im se osigura ravnopravan tretman glede osobnog rada i poduzetništva. Bez solidne ekonomske osnove, naime, ova zajednica neće biti na dužu stazu kadra očuvati svoj kolektivitet. U tom kontekstu SDA Hrvatske će poticati i podržavati sve programe kojima se potiče privatno poduzetništvo pripadnika bošnjačkog naroda u Republici Hrvatskoj. U svojem nastupu će posebnu pažnju usmjeriti na Bosnu i Hercegovinu ali i na međunarodnu zajednicu kako bi se aktualizirao problem opstanka ove zajednice u Hrvatskoj

Osnovni zadaci SDAH u 2018 godini ostaju kao i zadaci za 2017. odnosno, intenzivniji rad po ograncima, te privlačenje novih mladih ljudi i njihovog uključivanja u rad Stranke i preuzimanja određenih dužnosti. Dakle najvažniji zadatak je jačanje uloge ogranaka, odnosno rad na terenu..

U programu rada za 2018.godinu naglašavamo slijedeće zadatke:

  1. OSNAŽIVANJE SDAH OKUPLJANJEM  NOVIH ČLANOVA

Politički kredibilitet stranaka na političkoj sceni  i snagu za ostvarivanja ciljeva radi kojih je Stranka osnovana temelji se isključivo na izbornim rezultatima.

Izborni rezultat Stranke ovisi o broju glasova koje Stranka osvoji na izborima.

Izborni rezultat  SDAH  (kao i svake druge Stranke) ovisi o brojnosti i discipliniranosti članova  Stranke i ne članova Stranke (bošnjačkog, „Muslimanskog“)  koje ima razvijenu svijest  da je SDAH jedini politički faktor preko kojeg se mogu ostvariti njihovi interesi, a preduvjet ostvarivanja tog interesa  je da se na izborima postigne dobar rezultat i tek tada se može nastupiti kao ravnopravan politički faktor prema drugim relevantnim političkim subjektima i tražiti ono što im pripada, a alternativa tome je, budimo iskreni, moljakanje drugih i ovisnost o njihovoj dobroj volji da se zauzme za ostvarenje interesa bošnjačke manjine, koje nota bene, uglavnom nema.

SDAH, s obzirom na brojnost  Bošnjaka, Muslimana (veliko M)  i Hrvata islamske vjeroispovijesti (koji su uglavnom pripadaju tradicijskom-kulturnom krugu  Bošnjaka), ima  veliku potencijalnu biračku bazu te je osnovni imperativ pronaći način kako privući njihovu pažnju i potaknuti ih da izađu na izbore i glasaju za SDAH.

Prije samog djelovanja animiranja  Bošnjaka i dr. da se učlane (ili barem da glasaju za SDAH)  u SDAH  trebamo unutar Stranke napraviti ozbiljnu analizu koji su to razlozi doveli do trenutnog/trajnog  stanja da Bošnjaci imaju takav odnos nezainteresiranosti i ne povjerenja prema  SDAH usprkos činjenici da su SDA BiH i njen prvi Predsjednik rahmetli Alija Izetbegović duboko ukorijenjeni u svijest  i biće svakog Bošnjaka te neospornoj činjenici da nema nikog drugog na političkoj sceni u Hrvatskoj osim SDAH koji se može i želi  baviti  interesima Bošnjaka  u Hrvatskoj.

Zašto u sredinama gdje SDAH ima npr. 50 članova na izborima SDAH dobije manje glasova nego što ima članova umjesto da dobije 2-3 puta više glasova (član SDAH + 2 člana obitelji).

Zašto se Bošnjaci „mazohistički“, nihilistički odriču svih benefita koje im po Ustavu i Zakonu pripadaju te glasaju za „velike“ stranke ili uopće ne izlaze na izbore a zaobilaze SDAH koja im jedina te benefite može i želi ostvariti.

Koji su razlozi da Bošnjaci tako uporno rade u korist svoje štete?

Dok se ne utvrde i otklone razlozi ovakvog odnosa Bošnjaka i dr. prema SDAH kvalitetnih pomaka neće biti.

Mogu se mijenjati imena na mjestu Predsjednika i Predsjedništva Stranke, Glavnog odbora itd. ali to ništa neće promijeniti.

Predlažemo da se određenim metodama, od neposrednog  razgovora,  putem anketa i sl.  unutar  bošnjačkog korpusa  utvrditi kako Bošnjaci percipiraju SDAH,  koji su razlozi takve percepcije, zašto mu ne ukazuju svoje povjerenje, što ih smeta, čuti njihove prijedloge, te proraditi na otklanjanju uzroka.

Osnovni a vjerojatno i jedini model djelovanja na potencijalnu biračku bazu SDAH je razvijanje svijesti kod  Bošnjačkog korpusa u RH  da jedini politički subjekt oko kojeg se Bošnjaci,  Muslimani (M) i Hrvati islamske vjeroispovijesti mogu okupiti, politički artikulirati, zaštititi, ostvarivati Ustavna i zakonska prava koja im pripadaju a koja netko samo treba tražiti u njihovo ime   je SDAH .

Jasno im ukazati što sve gube i propuštaju ako svoj glas daju nekoj od „velikih“ stranaka umjesto za SDAH te da se to odražava na njihov svakodnevni život.

Kako riješiti problem?

Čelni ljudi po ograncima trebaju organizirati rad i susrete s ljudima na terenu te ih upoznati sa svim gore navedenim i inzistirati na snažnoj aktivnosti a ne da sve ostane samo na riječima.

Udobrovoljiti ugledne/poznate  članove bošnjačkog korpusa, predstavnike  bošnjačkih asocijacija u RH da pristupe SDAH makar na simboličkoj razini bez aktivnog bavljenja politikom, bošnjačke Uleme da pomognu u ideji okupljanja te educiranja Bošnjaka u svojoj okolini sa kojima se susreću.

Računati na njihovo „politika me ne zanima“ ali im objasniti  važnost ideje i njihovu odgovornost, kao istaknutih i uglednih članova bošnjačke zajednice u Hrvatskoj  , da pomognu  jer prvaci/elita  nekog manjinskog naroda, htjeli-ne htjeli,  imaju uzvišenu obvezu raditi na boljitku pripadnika svog naroda i zajednice.

Računati da postoji mogućnost da će  neki od čelnika bošnjačkih asocijacija jačanje SDAH i pretvaranje SDAH u kohezivni faktor svih Bošnjaka u Hrvatskoj doživjeti kao njihovo marginaliziranje i gubitak utjecaja, što je netočno, te sa svima treba obaviti razgovore i upoznati ih sa činjenicama i ukazati im da asocijacije koje vode i oni kao njihovi predstavnici od toga mogu samo imati koristi.

Po potrebi predstavnike bošnjačkih asocijacija  uključiti  u stranačka tijela tako da se osjete da su dio ovog, za Bošnjake, projekta od krucijalne važnosti.

Moramo biti svjesni da je zadobivanja povjerenja bošnjačkog korpusa vrlo složen proces koji nije moguće izvesti na horuk-preko noći nego traži  ozbiljan angažman te da će se ozbiljniji rezultati  početi nazirati u roku 2-5 godina.

Ostvarenje  kvalitetnih pomaka u ovom projektu  ne može „pasti na leđa“ par ljudi već je  neophodno  da se velik broj ljudi ozbiljno uhvati posla te se  napravi ozbiljna strategija koja bi se artikulirala kroz akte Stranke (pravilnik i sl.)  u smjeru ostvarivanja ovog cilja sa jasno naznačenim zadacima, osobama, rokovima i željenim rezultatima, periodičnim  nadzorom da li se ispunjavaju preuzeti zadaci, rezultatima kroz određeni vremenski period i sl.

Sa gore navedenom temom usko je povezano:

  1. AKTIVNOSTI OGRANAKA I REGISTRACIJA ČLANSTVA

Analizirati rad svih ogranaka i utvrditi smjernice njihovih aktivnosti. Utvrditi plan aktivnosti rada po pojedinim ograncima, i odrediti nosioce tih aktivnosti. Temeljem tih aktivnosti formirat nove ogranke u mjestima u kojima Stranka nema ogranaka ili je rad ogranaka u stagniranju. Nastaviti s aktivnostima na obnovi članstva SDA Hrvatske po jedinstvenom registru koji će se voditi u  Središnjici  stranke. Unapređenje  članarine za članstvo.

Održati Skupštine Stranke po ograncima i izvršiti ponovan izbor organ pojedinih ogranaka koji  svojim radom nisu opravdali ukazano povjerenje ili su tijela ogranaka odlukom organa Stranke raspuštena.

  1. JAČANJE VEZE SA SVIM BOŠNJAČKIM ASOCIJACIJAMA

Sa svim bošnjačkim asocijacijama koje za to izraze spremnost osnažiti suradnju. Prisustvovati aktivnostima koje one organiziraju, pozivati ih na naše manifestacije.  Raditi na utvrđivanju  zajedničke  platforme koja bi obuhvaćala sva bitna pitanja zajedničkog rada i djelovanja  a sve u cilju ostvarivanja što boljeg položaja Bošnjaka u RH.

  1.  PREDSJEDNIŠTVO I GLAVNI ODBOR

Tijekom 2018 godine se planira održati 4. (po potrebi i više) sjednice Predsjedništva i 2. sjednice Glavnog odbora.

Prema financijskim mogućnostima planira se posjeta SDA Hrvatske SDA  BiH u  Sarajevu, gdje bi se razmijenila iskustva te dogovorile eventualno zajedničke aktivnosti.

Poduzimati i druge aktivnosti koje nametne svakodnevnica sa kojom ćemo se tijekom 2018. godine susretati.

 

Zagreb, 10.12.2017.

Mirsad  Srebreniković,
predsjednik

Program rada stranke SDAH u PDF formatu možete preuzeti ovdje.

Obilježavanje Dana državnosti BiH

U subotu (25.11.2017.) u prostorijama Stranke Demokratske Akcije Hrvatske obilježen je Dan državnosti Bosne i Hercegovine. Obiježavanju su prisustvovali članovi i simpatizeri Stranke koji su izrazili zadovoljstvo ovakvim vidom aktivnosti SDAH. Okupljenima se ukratko obratio predsjednik SDAH Zagreb Armin Hodžić, nakon čega je uslijedilo prikazivanje dokumentarnog filma o rahmetli predsjedniku Aliji Izetbegoviću. Nastavite čitati

Zapanjujuće izjave Kolinde Grabar-Kitarović

Posljednjih dana svjedoci smo šokantnih izjava koje dolaze iz Ureda Predsjednice RH ali i izjava predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović upućen muslimanima u BiH. Smatramo kako takve izjave nepotrebno zaoštravaju odnose dviju susjednih država, te podižu tenzije između dvaju naroda. Pretjerano je navoditi brojke o tome koliko je ljudi “radikalizirano” ili koliko ih predstavlja sigurnosnu prijetnju. Takvi navodi mogu ozbiljno naštetiti ekonomskom razvoju BiH, u kojoj žive i Hrvati. Dolazi do pada investicija, manjeg broja inozemnih turista te pogoršanja međunarodnih odnosa. Imali smo priliku vidjeti kako su to objeručke prihvatili europski čelnici, prije svega S.Kurz i M.Zeman, koji su svojim izjavama dodatno pokušali ukaljati sliku o BiH i muslimanima koji tamo žive. Apsurdno je da informacije kojima navodno raspolažu sigurnosno-obavještajne službe završe na naslovnicama svih tiskovina u RH. Pored toga, ono što najviše zabrinjava je kontinuitet takve politike. Ne radi se samo o jednoj nesmotrenoj izjavi, već o nizu istih.

Isto tako, o ozbiljnosti situacije i potencijalnoj šteti koju ona nanosi dovoljno govori i priopćenje udruženja Majke Srebrenice. Časne žene koje čine to udruženje izražavaju pokajanje što su u predsjednici RH vidjele “kraljicu Balkana” i smatrale kako će s njom stvari krenuti nabolje. Prenosimo dio njihovog priopćenja: „I sami znate da smo Vas nekad smatrale i oslovljavale kraljicom Balkana i u Vama vidjele nadu za neka bolja vremena i odnose na ovim prostorima. Nažalost, grdno smo se prevarile. Vaše izjave o Bosni i Hercegovini i Bošnjacima koji su najveća žrtva stradanja na ovim prostorima i pokušaj da se od njih naprave teroristi, ekstremisti i nekakva “islamska prijetnja Evropi” neodoljivo nas podsjećaju na period koji je prethodio agresiji na BiH. Tada su takve izjave dolazile iz Srbije, a na kraju je sve okončano genocidom nad Bošnjacima. I sami znate da i danas, dvadeset i dvije godine nakon genocida tražimo kosti naše djece i muževa“. Na ovom primjeru možemo vidjeti kako ovakve stvari dovode ne samo do pogoršanja odnosa među državama, već i među ljudima općenito. Nadamo se kako će predsjednica RH uvidjeti pogubnosti i negativne efekte koje ovakva politika proizvodi, te da će na vrijeme stati s istom. Hrvatska i BiH su susjedne države, te je za prosperitet obje zemlje od ključne važnosti njegovati dobre susjedne odnose.