Autor: SDAH Admin

Održana sjednica Predsjedništva SDA Hrvatske

Održana sjednica Predsjedništva SDA Hrvatske na kojoj je usvojen Financijski plan za 2023.godinu,
te program rada SDA H za 2023 godinu Prihvaćeno je i Izvješće predsjednika Stranke o radu tijela
Stranke u 2022. godini. Vezano na stanje i ponašanje pojedinih članova koja su suprotna Statutu i
drugim aktima Stranke Predsjedništvo je donijelo odluku o isključenju iz stranke člana Ishaka
Hodžića, te podržalo predsjednika SDAH da u skladu sa svojim ovlaštenjima Odlukom o
privremenom oduzimanju prava na obnašanje svih funkcija u Stranci izrekne mjeru suspenzije za
članove Sejad Sedić i Esad Spahić. Nadalje utvrđena je i godišnja članarine u iznosu od 5 eura za
2023.godinu.

Održane sjednice Glavnog odbora i Predsjedništva SDA Hrvatske

21. veljače 2021. godine održane su sjednice Glavnog odbora i Predsjedništva SDA Hrvatske na kojima je usvojen Financijski izvještaj za 2020.godinu. Prihvaćeno je i Izvješće predsjednika Stranke o radu tijela Stranke u 2020. godini te su usvojeni program rada i financijski plan za 2021. godinu. Prihvaćena je informacija o aktivnostima vezanim za predstojeće lokalne izbore u RH i donesena je slijedeća

Odluka

1. Ovlašćuju se predsjednici ogranaka da vode pregovore s predstavnicima stranaka. Ovlaštenja za pregovore će navedenim izdati Predsjednik Stranke.
2. O toku pregovora predsjednici ogranaka će informirati središnjicu odnosno predsjednika.
3. U finalizaciju pregovora a prije potpisa dogovorenog uključuje se predsjednik Stranke.

Određeno je da se ograncima SDAH koji nisu održali Skupštine omogući održavanje istih u skladu sa Statutom (Dubrovnik, Gunja i dr.).

10.10.2020. održana 6. sjednica Predsjedništva Stranke

Predsjedništvo Stranke na 6. sjednici održanoj 10.10.2020. godine, razmotrilo je stanje u stranci i primilo izvještaje ogranaka o aktivnostima u istima. O učešću Stranke na proteklim Parlamentarnim izborima analizirani su doprinosi Ogranaka i ocjenjeni su postignuti rezultati.
Izraženo je zadovoljstvo sa postignutim rezultatima i istaknuto priznanje Ograncima za sve provedene aktivnosti. Nastavite čitati