Autor: SDAH Admin

Održana Skupština ogranka SDAH Zagreb

Dana 25. veljače 2017. godine održana je Skupština ogranka SDAH Zagreb. Nastavno na odluku Predsjedništva SDAH donesenu 11.prosinca 2016.godine raspušten je zagrebački ogranak te je imenovan povjerenik zadužen za organizaciju Skupštine.

U pozitivnom ozračju i demokratskom duhu, Skupština je za predsjednika ogranka SDAH Zagreb izabrala Armina Hodžića. Pored toga, izabrani su i članovi Predsjedništva ogranka: Alma Mehulić, Lukman Muftić, Adnan Hodžić, Adnan Dautović, Selma Sarunović, Dženeta Mudrov, Sanel Omić, Imran Srebreniković, Ćamil Memović, i Edin Hedžić.

Riječ je o daleko najmlađem ogranku čije je novoizabrano rukovodstvo u dosadašnjem radu u Stranci pokazalo veliki potencijal. Ovim činom Stranka demokratske akcije Hrvatske dala je do znanja kako joj je stalo da pruži priliku mladima za politički angažman i artikulaciju stavova.

Skupštini se kratko obratio i novoizabrani predsjednik Armin Hodžić koji je naglasio kako mu veliko zadovoljstvo predstavlja činjenica da je više žena uključeno u rad ogranka, što do sada nije bio slučaj. Također, naglasio je važnost donošenja strategije rada ogranka te uspostavljanje aktivnosti koje će za produkt imati povećanje broja aktivnih članova.

Priopćenje za javnost

U Rijeci, 19. 02. 2017. god. u prostorijama u Zagrebačkoj 6 a, s početkom u 17 sati održana je Izborna skupština riječke podružnice SDA Hrvatske i to nakon što je Predsjedništvo SDAH raspustili riječki ogranak i smjenilo dosadašnjeg dugogodišnjeg predsjednika Ismeta Mešanovića, koji je ujedno, zbog teškog kršenja statutom utemeljenih odluka nadležnih tijela Stranke, isključen iz članstva SDAH. Nakon raspuštanja Riječkog ogranka SDAH tj. od 11.12.2016 god. za povjerenika je izabran gospodin Senad Duraković koji je do 19.02.2017 god. uspio organizirati i sazvati izbornu skupštinu. Izbornoj skupštini su nazočili vodstvo SDAH na čelu s predsjednikom Mirsadom Srebrenikovićem, kao i predstavnici Stranke iz Istarske i Sisačko-moslavačke županije, predstavnici Bošnjačkih braniteljskih udruga iz Siska i Rijeke, Glavni imam Islamske zajednice Rijeka Harudin ef. Mujkanović. Zatim je povjerenik SDAH ogranka Rijeka Senad Duraković pozdravio prisutne goste i članove, te im se iskreno zahvalio na dolasku, zatim je predao radnom predsjedništvu da nastavi sa radom skupštine kojom je predsjedavao gospodin Sejad Sedić. Nakon odabira svih potrebnih radnih tijela za rad skupštine, kratkim pozdravnim govorom Skupštini su se obratili: predsjednik Vijeća bošnjačke manjine za PGŽ gospodin Senad Hajdarević, predsjednik SDA Pula Kemal Velagić, predsjednik SDA Sisak Šaban Kadrić, predsjednik UBBDR Sisak Hamzalija Hafizović. Posebnu pozornost i dobar prijem kod prisutnih članova izazvalo je obraćanje jednog od osnivača SDA Rijeka Ibrahima Ružnića koji je prisutne podsjetio na neke od važnih događaja iz bogate povijesti ove Stranke. Ujedno je upozorio da je i danas Bosna i Bošnjaci na vrlo teškoj situaciji koja podsjeća na rane 90.-te, te da je to ponovno situacija koja zove da se okupimo „pod isti kišobran“ u definiranju bošnjačke nacionalne i političke paradigme, te da na tom putu SDAH može računati na njegov puni angažman. Na kraju, pozdravni govor kao i osnovne smjernice rada SDAH iznio je predsjednik SDAH gosp. Mirsad Srebreniković. U daljnjem tijeku Skupštine najvažnije je napomenuti da su održani izbori za tijela Stranke i to za svako izborno mjesto predloženo je najmanje dva kandidata. Izbori su bili tajni. Za predsjednika je izabran gospodin Senad Duraković, za zamjenika Ekrem Budimlić, dok su u Predsjedništvo izabrani: Hasib Muminović, Nijaz Haskić, Sabit Murica, Hamdija Hodžić, Mine Duraković, Kadir Begović, Suvad Delimehić.
Skupština je završila radom u 19 sati nakon čega je održan prigodni domjenak uz srdačan razgovor i razmjenu mišljenja i ideja za unapređivanje rada vodeće stranke Bošnjaka u Republici Hrvatskoj.

 

Program rada SDA Hrvatske za 2017. godinu

STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE HRVATSKE (SDAH) utemeljena je 20. lipnja 1990. godine kao Stranka demokratske akcije Hrvatske – ogranak za Hrvatsku. Od veljače 1992. godine djeluje pod sadašnjim nazivom.

Temeljna načela Stranke su: afirmacija ljudskih i građanskih prava, demokracija, tržišna privreda i privatno poduzetništvo, unapređenje socijalnih prava, ravnopravnost i afirmacija legitimnih prava nacionalnih manjina, afirmacija i zaštita nacionalne samobitnosti i političke zastupljenosti Bošnjaka u Hrvatskoj i njihova integracija u javni život Republike Hrvatske i svih država nastalih raspadom bivše Jugoslavije te ostvarenjem čvrstih veza Bošnjaka u Republici Hrvatskoj s matičnim narodom i državom Republikom Bosnom i Hercegovinom.

Nastavite čitati

Odluka o isključenju iz Stranke Ismeta Mešanovića

Predsjedništvo SDAH donijelo je dana 9. veljače 2017. godine sljedeću:

Odluku

o isključenju iz Stranke Ismeta Mešanovića

  1. Isključuje se iz članstva SDAH Ismet Mešanović  zbog neaktivnosti i  djelovanja u suprotnosti s Programom, Statutom i drugim odlukama organa Stranke, čime je  nanesena šteta Stranci.
  2. Nepoštivanja odluka Stranke i organa SDAH, vezano na Odluku Predsjedništva SDAH o raspuštanju Ogranak SDAH u Rijeci, jer je bio dužan odmah povjereniku staviti na raspolaganje službenu prostoriju Stranke, te predati žig ogranka i zastavu SDA što je odbio učiniti.
  3. Opstruiranja u rad povjerenika, Senad Duraković i članova povjerenstva SDAH – ogranak Rijeka.
  4. Zadužuje se Predsjednik SDAH da odluku o isključenju iz Stranke Ismeta Mešanovića dostavi povjereniku ogranka SDAH Rijeka.
  5. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Predsjednik SDAH

Mirsad  Srebreniković

09.02.2017. održana sjednica predsjedništva SDAH

Temeljem članka 31. Pravilnika o ustroju stranke Predsjedništvo SDAH dana 09.02.2017. prihvatilo je financijski izvještaja SDAH za 2016. Razmotrilo je stanje u Ogranku SDAH Rijeka nakon raspuštanja ogranka i imenovanja povjerenika, te prihvatilo Izvještaji Senada Durakovića Povjerenika u ogranku SDAH Rijeka i Šabana Kadrića potpredsjednika SDAH o Stanju u Ogranku SDAH Rijeka nakon raspuštanja ogranka i imenovanja povjerenika.

Vezano za stanjem u odranku SDAH Rijeka donijeta je Odluka o isključenju iz Stranke Ismeta Mešanovića zbog neaktivnosti i djelovanja u suprotnosti s Programom, Statutom i drugim odlukama organa Stranke, čime je nanesena šteta Stranci. Nepoštivanja odluka Stranke i organa SDAH, vezano na Odluku Predsjedništva SDAH o raspuštanju Ogranak SDAH u Rijeci, jer je bio dužan  odmah povjereniku staviti na raspolaganje službenu prostoriju Stranke, te predati žig ogranka i zastavu SDA što je odbio učiniti. Zadužuje se Predsjednik SDAH da  odluku o isključenju iz Stranke Ismeta Mešanovića dostavi povjereniku ogranka SDAH Rijeka. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Nadalje daje se puna podrška u radu Senadu Durakoviću Povjereniku u Ogranku SDAH Rijeka i predlaže Povjerenik da  pripremiti i organizirati Skupštinu ogranka u roku od 15 dana od donošenja ove odluke.

Kodeks časti SDAH

Na temelju članka 27. Statuta Stranke demokratske akcije Hrvatske, Glavni odbor SDAH je na 3. sjednici održanoj 21. veljače 2016. godine donio sljedeći KODEKS ČASTI koji možete u cijelosti preuzeti ovdje.